Montserrat ha tancat un 2021 encara afectat de ple per les restriccions sanitàries amb una sensible recuperació del nombre de visitants en relació amb el daltabaix del 2020, però igualment molt lluny de les seves xifres màximes. El santuari ha aconseguit situar-se per damunt dels 900.000 turistes (en concret, 919.520) el que suposa un increment de prop de 200.000 (el 27% més) en comparació amb el primer exercici tocat per la pandèmia. Alhora, però, aquesta xifra final equival a un terç del rècord històric, assolit justament el darrer any prepandèmic, el 2019, quan es van superar per segon cop els 2,7 milions de turistes.

Els resultats no es poden considerar bons, partint de la base que queden molt lluny dels millors registres, però alhora cal posar en context la línia de recuperació. I és que aquests més de 900.000 visitants són el balanç final d’un any que el santuari va arrencar buit, afectat per les dures restriccions en la mobilitat que es van reimplantar després de les festes de Nadal del 2020-21, amb confinament municipal, de manera que durant els dos primers mesos no hi va haver pràcticament activitat. El gener es va tancar amb 5.500 visitants, i el febrer amb 11.347. És a dir, en els dos primers mesos (que, certament, no són tradicionalment els de més incidència) Montserrat havia rebut encara no el 2% dels visitants amb què ha tancat l’exercici.

L’obertura va començar progressivament amb la Setmana Santa (primera setmana d’abril), va tenir un primer salt important al mes de maig (84.889 persones), però l’empenta principal per a la lleu recuperació s’ha donat durant la segona meitat de l’any, i en especial des de l’agost. Aquell mes i els dos següents van superar cadascun d’ells els 100.000 turistes. Entre els tres en van sumar 376.659, el 40% del balanç global. Els dos últims mesos els ha tancat per damunt dels 90.000 cadascun. Per tant, el pes principal d’aquesta tendència a la millora ha recaigut clarament en el segon semestre, ja que va rebre el 70% dels turistes de tot el 2021 (647.843).

Òbviament, les xifres continuen sent baixes, però cal recordar que el 2020, que es va iniciar amb uns dels millors mesos de gener i febrer de la seva història, es va tancar amb una pèrdua de tres quartes parts dels visitants que havia tingut l’any anterior que, a més, per accentuar el contrast havia estat el que havia tocat sostre.

Pel que fa a l’accessibilitat, dels 919.520 turistes que l’any passat van pujar al santuari, el 73% ho va fer per carretera (672.194), el 19% amb el cremallera (173.374) i el 8% amb l’aeri (73.952).

La pandèmia ha trencat una progressió a l’alça en els últims 18, anys molt marcada des del 2012, i que va esclatar el 2016, que va ser la primera vegada que va superar els 2,5 milions de visitants anuals. De fet, el 2018 hi va haver un lleuger retrocés respecte de l’any anterior, però, tot i així, la xifra que va assolir aquell any (2.597.160) suposava la segona millor en aquestes gairebé dues dècades de registres homologables, només superada en aquell moment per l’any precedent (2017). Fins que el 2019 es va establir un nou rècord amb 2,7 milions de visitants.

Precisament, aquest mes de desembre es va presentar un estudi que posa de manifest que Montserrat és un pol econòmic de primer nivell capaç de generar un volum de negoci de 314,5 milions d’euros anuals. Impacte que es basava, precisament, amb dades del 2019. A banda de la contribució econòmica, l’estudi també analitzava l’aportació social: cada lloc de treball directe de Montserrat genera aproximadament 8,5 llocs de treball indirectes i induïts en l’economia catalana.