L'Ajuntament de Súria ha iniciat les obres de millora del passeig que hi ha darrere la font de la plaça de Sant Joan. Els treballs consistiran en substituir l’enrajolat per un nou paviment tou de sauló i renovar el mobiliari urbà, els bancs i la jardineria. El pressupost de licitació d’aquestes obres és de 77.942,00 euros i la coordinació del projecte és a càrrec dels serveis tècnics de l’àrea municipal d’Urbanisme. La durada prevista dels treballs serà d’uns quatre mesos.