Gaspar Lombardo (Barcelona, 1965) va decidir especialitzar-se en espectacles taurins, després de graduar-se en veterinària, amb l’objectiu de seguir els passos del seu pare, que havia treballat en places de toros, com la Monumental de Barcelona. En els seus anys de professió, ha intervingut en diferents actes taurins d’arreu de Catalunya i, actualment, és el veterinari del Corre de Bou de Cardona.

Com han evolucionat els espectacles taurins en els últims anys?

En el cas de Catalunya, aquests espectacles han anat desapareixent en les últimes dècades. De la mateixa forma, també han disminuït els veterinaris que estan especialitzats en aquest àmbit. En el meu cas, vaig començar treballant a la plaça de toros Monumental de Barcelona fins al seu tancament. Des d’aleshores, col·laboro en els actes dels municipis que encara conserven la tradició.

Quina és la tasca del veterinari en aquest tipus d’esdeveniments?

Principalment, la nostra feina consisteix a comprovar que els braus provinguin de ramaderies autoritzades, que compleixin els requisits sanitaris. Al mateix temps, també posem l’atenció en l’estat en què es troben els animals després de ser traslladats, per tal de detectar si es troben bé i compleixen les condicions per sortir a la plaça. Una vegada comença l’actuació, vetllem perquè ningú els faci mal.

Quin és el protocol quan es detecta un comportament sancionable en una actuació a la plaça?

Quan es produeix una actitud inadequada, s’alerta la Policia Local. Hi ha una sèrie de comportaments que estan sancionats en aquest tipus d’espectacles, però és cert que cada municipi té un cert marge per establir les seves pròpies limitacions, com ara el temps que els bous romanen a la plaça. En aquest sentit, convindria equiparar uns mateixos criteris per a tots els municipis.

Com veu el futur dels correbous a Catalunya?

El futur és incert, ja que cada vegada es qüestionen més aquest tipus d’espectacles, però encara hi ha pobles on l’afició es transmet de pares a fills, com és el cas de Cardona, on hi ha un fort arrelament a la festa.