La Unitat de Farmàcia d’Atenció Primària de l’ICS a la Catalunya Central ha liderat un estudi, en col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, amb l’objectiu de conèixer què en sap la ciutadania de la resistència antibiòtica. Aquest estudi, que s’ha dut a terme entre els mesos de juny i octubre, determina que la població de la Catalunya Central suspèn en el coneixement de la resistència als antibiòtics. La puntuació mitjana de les enquestes ha estat de 4,8 punts sobre una puntuació total de 10.

Els resultats de l’estudi es fan públics coincidint amb la Setmana Mundial de Conscienciació sobre l’Ús dels Antibiòtics, que té lloc entre el 18 i el 24 de novembre, promoguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). El qüestionari s’ha difós entre la població de la Catalunya Central als centres d’atenció primària, a les farmàcies, als instituts i, també, a través d’un codi QR, i ha permès recollir les respostes de 2.085 participants. La majoria de les enquestes han estat respostes per dones (63%), per persones d’entre 14 i 18 anys d’edat (37% de la mostra) i, majoritàriament, de la comarca de l’Anoia (57% de respostes).

Qui es torna resistent a l’antibiòtic, nosaltres o els bacteris?

Les sis preguntes de l’enquesta s’interessen pel coneixement respecte a les indicacions dels antibiòtics, pel concepte de la resistència a aquests fàrmacs i quines conseqüències té, així com per quines accions pot fer la ciutadania per minimitzar-les. Entre els resultats destaca que el 58% dels enquestats creu, erròniament, que la resistència als antibiòtics apareix quan l’organisme es fa resistent a aquest tipus de medicament, però no és l’organisme qui es torna resistent als antibiòtics, sinó els bacteris, com a resultat de mutacions genètiques, fet que provoca que el medicament no sigui eficaç per combatre’ls i que sigui necessari utilitzar un antibiòtic menys accessible.

Segons fonts del l’ICS, actualment la resistència als antibiòtics representa una de les majors amenaces en salut pública al món. Apareix de forma natural amb el temps i l’ús inadequat i l’abús dels antibiòtics en plantes, animals i persones, que accelera el procés fins a nivells molt elevats. Un 54,6% dels enquestats sap que pot fer accions per aturar l’aparició de resistències, entre les quals s’apunta la de tenir les vacunacions al dia. El 66% també opina que és un fenomen descontrolat que cada vegada va a pitjor i que no pot fer res per aturar-lo.

Com influir en el bon ús dels antibiòtics

Mar Casanovas, farmacèutica de l’ICS Catalunya Central que ha liderat l’estudi, explica que «l’anàlisi detallada dels resultats s’orientarà a definir estratègies per millorar la divulgació i la conscienciació en diferents grups de població de la Catalunya Central, sobretot entre els joves». Aquestes estratègies, que seran consensuades entre els farmacèutics d’Atenció Primària que treballen als CAP i els farmacèutics comunitaris, «permetran influir en el bon ús dels antibiòtics a través d’aquests mateixos col·lectius professionals, així com de la resta de treballadors de la salut dels diferents àmbits assistencials i, de forma específica, des de l’Atenció Primària».

L’enquesta es repetirà amb una periodicitat de dos anys per poder fer un seguiment de l’impacte d’aquestes estratègies de millora en el coneixement i la sensibilització de la ciutadania sobre els antibiòtics i el seu ús.