? El Museu de les Mines de Cercs repassa la història d'unes galeries que fins al 1991 van extreure carbó en una indústria que va ser un dels motors econòmics de la comarca. L'equipament, situat a la colònia de Sant Corneli, que domina la conca alta del Llobregat des de la seva ribera dreta, també posa en context l'extracció de carbó amb el seu entorn natural, geològic i humà. La colònia es va construir entre els anys 1918 i 1920 amb edificis de serveis, economat, oficines, teatre, escola i residència de monges.