Els antecedents de cessió d'aquestes vies es remunten a un acord de ple del 12 de novembre del 2001. Aquell dia el consistori va aprovar demanar a la Generalitat la cessió del tram de la carretera C-149b «des del giratori del polígon de la Valldan fins a la cruïlla de la carretera de Sant Fruitós i carrer del Roser». El conveni d'aquesta cessió no es va arribar a materialitzar. Posteriorment, l'any 2008, es van restablir les converses entre l'Ajuntament de Berga i la Generalitat «per tal d'abordar la cessió dels trams de carretera C-149b i la C-1411z». Aleshores es va arribar a un principi d'acord que preveia que el Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat faria millores del ferm de la carretera C-1411z i la cessió dels trams d'aquesta via i de la C-149b. La millora proposada es va dur a terme per un import de 120.000 euros. Aquest conveni, «encara que va comportar dos acords de ple, no consta que s'arribés a signar», segons un informe de la direcció general d'Infraestructures de Mobilitat del departament de Territori i Sostenibilitat (TES).

Tanmateix, l'Ajuntament de Berga, d'acord amb un informe dels serveis tècnics, va demanar al Govern que hi fes millores per valor de 329.000 euros per fer una estesa de capa de rodament. La Generalitat va dir que no ho podia assumir per falta de diners a causa de la crisi. El tema va tornar a quedar paralitzat. Des del 2011 s'han anant mantenint diferents contactes. En aquest mandat s'ha reactivat l'operació que ara ha conclòs amb l'acord que la Generalitat farà el traspàs amb una inversió de 40.000 euros.