El ple de l'Ajuntament de Berga ha donat llum verd aquest dimecres al Pla de Millora Urbana-P24 del carrer Pere III que permetrà connectar el parc central de la Rasa dels Molins amb la ronda sud, l'eix del Llobregat i obtenir gratuïtament els terrenys del parc urbà i per destinar a l'estació d'autobusos tal i com preveu el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (Poum) i és una zona de creixement residencial. Aquesta és una de les dues ubicacions on el Govern català ha redactat una proposta per construir aquesta infraestructura i està a l'espera que l'ajuntament de Berga li digui on vol que s'erigeixi. Al seu dia es va decidir fer-la a l'aparcament de la Font del Ros a l'entrada sud de Berga però els terrenys, en aquest cas, són de propietat privada.

El pla de millora urbana que s'ha aprovat per unanimitat dels grups té una superfície total de 32.000 metres quadrats i farà possible quan es desenvolupi completar la trama urbana per la part sud de la Rasa dels Molins i agençar un entorn que actualment no està urbanitzat. Igualment suposarà que el consistori disposi de sòl per destinar-lo, si així es decideix, a l'anhelada estació d'autobusos tot i que en el seu moment quan això es va plantejar els veïns de la zona s'hi van oposar. El ple preveu la construcció de 247 habitatges. Tanmateix el desenvolupament d'aquesta zona no es durà a terme fins que no s'hagi fet un projecte d'urbanització ha matissat el regidor d'Urbanisme Aleix Serra en declaracions a Regió7.

La història del PMU-P24 arrenca a finals de la dècada passada quan es van iniciar els tràmits per desenvolupar-ho a petició de la iniciativa privada. Aquest pla el va arribar a aprovar el ple municipal del 7 de juliol del 2011. Va obtenir el vist i plau dels diferents organismes de la Generalitat com la comissió d'urbanisme. Tanmateix, l'Agència Catalana de l'Habitatge va emetre un informe desfavorable perquè les reserves de sòl per a la construcció d'habitatges amb protecció oficial era insuficient en ser inferior al 30% del sostre residencial. El ple del 5 de juliol del 2012 va suspendre la tramitació d'aquest pla. Gairebé en paral·lel els promotors no van tirar endavant el pla fins en el passat mandat. Un procés que ara es completa.

Es tracta «d'una peça de sòl urbà no consolidat situada al sud est del nucli històric en contigüitat amb el sòl urbà consolidat. Conforma una zona de nou creixement residencial de Berga, que estendrà la ciutat fins l'anomenada ronda sud» a tocar amb la C-16. Comprèn els terrenys de la vessant est de la Rasa del Molins «que conformaran un parc urbà» més el sòl situat entre el carrer Falsilles i l'escola Mare de Déu del Roser «on es completarà la trama urbana, tancant dues illes d'habitatges inacabades i configurant dues noves illes més un i nou bloc que s'ubicarà amb contigüitat a l'escola al seu marge nord donant façana a un carrer de nova creació paral·lel al carrer Falsilles» segons consta a la memòria ordenació del pla.

El regidor d'Urbanisme Aleix Serra ha dit que «si Berga ha de créixer no ens sembla malament aquest model». Es tracta d'un sector unit a l'actual trama urbana que quan es desenvolupi permetrà «tancar-la i acabar-la». A més també suposa agençar la zona sud de la Rasa dels Molins, on a final d'aquest any el govern preveu que es pugui començar les obres per completar la canalització del clavegueram, una obra pendents des de fa quatre dècades.