L'Ajuntament de Berga ha iniciat la distribució de materials didàctics perquè els infants de la ciutat que no disposen de recursos tecnològics puguin fer les tasques escolars durant el període de confinament. El tancament de centres ha fet que el tercer trimestre escolar es desenvolupi a distància i això ha comportat una sèrie de desigualtats per a les famílies que no disposen d'equipaments informàtics ni connectivitat a Internet.

Per garantir la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat de primària, l'àrea d'Educació del consistori berguedà està portant a terme la distribució de recursos didàctics impresos als domicilis de les famílies que no compten amb mitjans tecnològics. Es tracta de material amb tasques elaborades pel professorat de les escoles dels infants que es lliurarà a unes 70 famílies. De moment, s'ha repartit el material a una quinzena de famílies i els propers dies es completarà la distribució a la resta d'infants. Es preveu que el repartiment de tasques es faci periòdicament i de forma esglaonada a petició dels centres escolars.