La preinscripció escolar per a les llars d'infants, els ensenyaments de primer i segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria i els ensenyaments musicals per al curs 2020-2021 es portarà a terme del 13 al 22 de maig, segons ha establert el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Berga compta amb tres centres de titularitat municipal: l'Escola Bressol Flor de Neu, l'Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de Música dels Pirineus. Cada centre realitzarà el procés de preinscripció, tenint en compte els mitjans dels quals disposa per fer-ho.

Aquest any, com a mesura de prevenció per la Covid-19, es promourà la preinscripció telemàtica, però també s'establirà un període per fer-ho de forma presencial per a les famílies que no disposin dels mitjans per realitzar el procediment online. La preinscripció presencial es realitzarà del 19 al 22 de maig i caldrà demanar cita prèvia.

Escola Bressol Flor de Neu

Les famílies interessades en escolaritzar els nadons de 0 a 3 anys a la llar d'infants municipal, podran fer-ho presentant una instància via telemàtica a través del web de l'Ajuntament de Berga. El formulari de preinscripció es troba a l'apartat d'Educació del web municipal (part esquerra de la pàgina d'inici). Posteriorment, caldrà accedir a l'apartat 'Tràmits' i prémer l'enllaç titulat 'Preinscripció a l'escola bressol municipal (TR036).

http://www.ajberga.cat/ajberga/tramits/detall.php?tramit=261&apartat=101

Pel que fa a la preinscripció presencial, es podrà fer del 19 al 22 de maig a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Pl. Sant Pere, 1) i serà necessari sol·licitar una cita prèvia per telèfon (93 822 17 05) o correu electrònic (a8046062@xtec.cat) abans de personar-se al consistori. La documentació que caldrà aportar és la següent: fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació, fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a de l'infant) i documentació acreditativa del criteri o criteris de prioritat que la persona sol·licitant al·legui complir.Escola Municipal de Música de Berga

La preinscripció per accedir a l'oferta educativa musical que ofereix el centre es realitzarà del 13 al 22 de maig, de forma telemàtica. Tot i això, també s'oferirà atenció personalitzada de forma virtual per resoldre dubtes i facilitar la gestió de la preinscripció. L'assessorament personalitzat es realitzarà prèvia sol·licitud telefònica (93 821 39 11) o per correu electrònic (info@emmb.ajberga.cat). Podeu consultar tota la informació referent al procediment de preinscripció de l'Escola Municipal de Música de Berga en aquest enllaç:

https://agora.xtec.cat/escmusicaberga/secretaria/preinscripcio-curs-2020-2021/

Conservatori de Música dels Pirineus

El període de preinscripció per a la prova específica d'accés al Grau Professional de Música pel curs 2020-2021 serà del 13 al 20 de maig de 2020. El procés de preinscripció es realitzarà de forma telemàtica a través del web del Conservatori de Música dels Pirineus, mentre que la prova d'accés es farà presencialment. La primera part de la prova de primer curs es durà a terme el 22 de juny de 2020, a partir de les 10h a la seu berguedana (Pl. Pare Antoni Baylina, 15) i la resta es farà d'acord amb el calendari que es publicarà al web del conservatori properament, en el moment que s'hagin establert els criteris sanitaris per al seu desenvolupament.

http://www.conservatoripirineus.cat/inscripcio-per-a-les-proves-dacces-al-grau-professional-curs-2020-2021/