20 de maig de 2020
20.05.2020
Regió7

Berga aprova el nou Pla Local d'Adolescència per impulsar accions d'interès pel jovent

El document permetrà definir actuacions en matèria de joventut durant el període 2020-2024

20.05.2020 | 16:49
Berga aprova el nou Pla Local d'Adolescència per impulsar accions d'interès pel jovent

Berga disposa del nou Pla Local d'Adolescència i Joventut (PLAJ). Es tracta d'una eina estratègica i participativa que permetrà definir, impulsar i coordinar actuacions en matèria de joventut durant el període 2020-2024. El document és fruit del treball de l'àrea de Joventut de l'Ajuntament de Berga en col·laboració amb altres àrees i la implicació de tots els grups municipals del consistori, serveis locals i del territori, associacions i entitats berguedanes i, especialment, del jovent d'entre 12 i 34 anys de la ciutat. El PLAJ contempla quatre grans blocs temàtics per estructurar les polítiques actives de joventut (benestar, territori, transformació i emancipació), tres projectes o reptes que cal desenvolupar i gairebé un centenar d'accions recollides en diferents eixos. El regidor de Joventut, Isaac Santiago, considera que "el nou Pla Local d'Adolescència i Joventut és un instrument que respon a les expectatives reals dels i les joves i farà que Berga esdevingui una ciutat més bonica, associativa, viva, lliure, cohesionada i digna". El regidor també ha destacat que "l'aposta principal d'aquest document es basa en mostrar que el jovent és partícip en les polítiques municipals com també imprescindible per a la construcció del futur de Berga".

Un document que mostra la realitat i les necessitats del jovent berguedà


El document del PLAJ es divideix en sis capítols. El primer és l'emmarcament i conté els compromisos i requisits, la descripció del pla, el marc normatiu, la definició de joventut, una breu evolució històrica sobre les polítiques de joventut desenvolupades a la ciutat, la descripció de les fases i el calendari del pla, la població diana, la finalitat, els reptes i els objectius a assolir. El segon capítol se centra en descriure les eines i accions realitzades durant la diagnosi per conèixer les necessitats dels nois i noies. Per fer-ho, s'han fet entrevistes exploratòries, enquestes, grups de discussió, tallers participatius i també s'ha avaluat el PLAJ 2015-2018. El tercer capítol consisteix en l'anàlisi de la realitat del jovent del municipi a través de xifres clau. Per exemple, Berga compta amb 4.039 adolescents i joves d'entre 12 i 34 anys, el que representa un 24% del total de la població, segons les dades del Padró municipal d'habitants a data de 31 de desembre de 2019. El quart capítol conté l'anàlisi de les polítiques actives de joventut realitzades, els recursos econòmics i humans disponibles, una valoració d'aquestes polítiques per part del jovent, un mapa dels equipaments, recursos i serveis d'interès per a la població jove i les conclusions de la diagnosi. El cinquè capítol descriu com es portarà a terme l'avaluació i el seguiment del PLAJ 2020-2024. El sisè capítol determina els reptes i l'estructura del pla d'acció dividit en diversos àmbits d'actuació. En concret, el pla d'acció contempla 98 accions (50 accions de continuïtat i 48 accions noves) distribuïdes en 12 àmbits d'actuació: salut i hàbits saludables; oci i lleure; esports; igualtat, gènere i diversitats; cultura i creació; participació i associacionisme; equipaments i serveis juvenils; espai públic; transició ecològica i transport; educació i formació; ocupació i habitatge.

Processos participatius del PLAJ


El procés participatiu per elaborar el Pla Local d'Adolescència i Joventut de Berga ha comptat amb 582 persones. D'una banda, s'han realitzat 32 entrevistes exploratòries a persones de vuit col·lectius diferents: personal tècnic municipal, regidors i regidores de l'equip de govern, representants dels grups polítics del consistori, persones referents de serveis especialitzats, persones de col·lectius minoritaris i membres d'entitats juvenils, esportives i culturals. D'altra banda, s'han fet 460 enquestes en què hi han pres part 359 adolescents d'entre 12 i 19 anys d'ESO, Batxillerat i cicles formatius i 101 joves d'entre 18 i 34 anys. Per últim, també s'han fet sessions amb grups de discussió i un taller participatiu amb 90 persones.

Els tres reptes del PLAJ


Els reptes que planteja el PLAJ es concreten en tres projectes o idees. El primer és seguir fent créixer les campanyes per prevenir les violències sexistes en tots els àmbits de la campanya 'Vull la nit!' i les noves branques vinculades a l'esport i l'entorn digital. El segon repte consisteix en fomentar la participació de les persones joves i les entitats del municipi per augmentar la capacitat i la incidència del jovent en el procés de la presa de decisions en tots aquells aspectes que afecten les seves vides com per exemple l'entorn, les relacions i les possibilitats de desenvolupament personal i col·lectiu. L'últim repte seria l'obertura de l'espai jove com a nou equipament que esdevingui el lloc de referència i de trobada entre les persones adolescents i joves de la ciutat. Per encarar aquests reptes i posar en marxa el centenar d'accions contemplades al PLAJ, l'Ajuntament de Berga destina a l'àrea de Joventut un pressupost de 114.453,25€ per aquest 2020, amb el compromís i pressupost complementari d'altres àrees del consistori, ja que hi ha iniciatives que són transversals. El PLAJ de Berga 2020-2024 ha estat aprovat per Decret d'Alcaldia el maig de 2020.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook