Berga ja disposa del nou Pla Local d'Adolescència i Joventut (PLAJ). Es tracta d'una eina estratègica i participativa que permetrà definir, impulsar i coordinar actuacions en matèria de joventut durant el període 2020-2024. El document és fruit del treball de l'àrea de Joventut de l'Ajuntament de Berga en col·laboració amb altres àrees i la implicació de tots els grups municipals del consistori, serveis locals i del territori, associacions i entitats berguedanes i, especialment, del jovent d'entre 12 i 34 anys de la ciutat.

El PLAJ preveu quatre grans blocs temàtics per estructurar les polítiques actives de joventut (benestar, territori, transformació i emancipació), tres projectes o reptes que cal desenvolupar i gairebé un centenar d'accions recollides en diferents eixos. El regidor de Joventut, Isaac Santiago, considera que «el nou Pla Local d'Adolescència i Joventut és un instrument que respon a les expectatives reals dels joves i farà que Berga esdevingui una ciutat més bonica, associativa, viva, lliure, cohesionada i digna».

El regidor també destaca que «l'aposta principal d'aquest document es basa a mostrar que el jovent és partícip en les polítiques municipals com també imprescindible per a la construcció del futur de Berga».

Processos participatius del PLAJ

El procés participatiu per elaborar el Pla Local d'Adolescència i Joventut de Berga ha comptat amb 582 persones. D'una banda, s'han realitzat 32 entrevistes exploratòries a persones de vuit col·lectius diferents: personal tècnic municipal, regidors i regidores de l'equip de govern, representants dels grups polítics del consistori, persones referents de serveis especialitzats, persones de col·lectius minoritaris i membres d'entitats juvenils, esportives i culturals. D'altra banda, s'han fet 460 enquestes en què han pres part 359 adolescents d'entre 12 i 19 anys d'ESO, batxillerat i cicles formatius i 101 joves d'entre 18 i 34 anys. Finalment, també s'han fet sessions amb grups de discussió i un taller participatiu amb 90 persones.

Els tres reptes del PLAJ

Els reptes que planteja el PLAJ es concreten en tres projectes o idees. El primer és seguir fent créixer les propostes per prevenir les violències sexistes en tots els àmbits de la campanya «Vull la nit!» i les noves branques vinculades a l'esport i l'entorn digital.

El segon repte consisteix a fomentar la participació de les persones joves i les entitats del municipi per augmentar la capacitat i la incidència del jovent en el procés de la presa de decisions en tots aquells aspectes que afecten les seves vides com per exemple l'entorn, les relacions i les possibilitats de desenvolupament personal i col·lectiu.

L'últim repte seria l'obertura de l'espai jove com a nou equipament que esdevingui el lloc de referència i de trobada entre les persones adolescents i joves de la ciutat. Per encarar aquests reptes i posar en marxa el centenar d'accions previstes al PLAJ, l'Ajuntament destina a l'àrea de Joventut 114.453,25 euros aquest 2020, amb el compromís i pressupost complementari d'altres àrees del consistori.