El Consell Comarcal del Berguedà ha transportat en taxi 850 treballadors de residències de gent gran de la comarca durant el període d'estat d'alarma. Davant la reducció dràstica de la mobilitat i la consegüent reducció de l'oferta de transport públic regular en autobús fins al 33%, el servei de Transport a la Demanda ha pogut adaptar ràpidament les seves línies i horaris a les noves necessitats i s'ha mostrat útil per traslladar fins al seu lloc de feina els treballadors de serveis essencials, com cuidadores i personal assistencial de les residències de gent gran.

Des del dia 2 d'abril, moment en què es va adaptar el servei a aquest col·lectiu, s'han transportat gairebé 900 persones des de la seva localitat fins al lloc de treball i a la inversa, en aquells horaris en què aquestes treballadores no disposaven d'un servei de transport públic regular. El servei extraordinari adaptat al personal de les residències de gent gran finalitza avui. Tot i les dificultats del moment, el col·lectiu de taxistes de la comarca ha respost i ha permès garantir la mobilitat.