Aquest any, l'Ajuntament de Berga Tres empreses s'han presentat al concurs per dur a terme les obres per completar la canalització del clavegueram a la part sud de la Rasa els Molis, un assignatura pendent històrica que ha estat a l'agenda de nombrosos governs de la ciutat. Els treballs començaran «en les pròximes setmanes» explicat a Regió7, Aleix Serra, regidor d'Urbanisme.

La mesa de contractació ja s'ha reunit i ja hi ha una empresa guanyadora del concurs. Tanmateix, falta completar el procés administratiu per verificar que compleix tots els requisits. Es tracta d'un procediment ordinari d'acord amb la legislació vigent. L'obra s'ha licitat per un import de 203.859,82 euros i s'ha d'executar en 4 mesos.

El projecte d'aquesta obra - dividit en tres fases-, constata que «actualment la xarxa de sanejament en baixa del sector de la Rasa dels Molins consisteix en una xarxa unitària que desguassa les aigües pluvials i residuals de forma descontrolada». Per tal d'evitar «els problemes ambientals generats a la Rasa dels Molins i aconseguir un aspecte més saludable» es farà una obra consistent en «interceptar els punts de desguàs dels col·lectors i canalitzar l'aigua pluvial més la residual fins a uns sobreeixidors col·locats estratègicament que la separin convenientment». D'aquesta manera «les aigües pluvials desguassaran directament a la llera de la Rasa dels Molins, mentre que l'aigua residual es connectarà al col·lector en alta de l'Agència Catalana de l'Aigua existent».

Al final de la Rasa hi ha una galeria subterrània de formigó de 335 metres de llargada. Comença a uns 50 metres de la ronda del doctor Moreta, i finalitza 30 metres aigües avall del carrer Pere III. S'hi farà una canalització perquès «l'aigua residual no corri lliurement per l'interior de la galeria, sinó que es trobi perfectament canalitzada per dins d'uns col·lectors». Es farà una neteja general de l'interior d'un tram de 150 metres de la galeria per treure'n la runa i terres acumulades. I es farà la canalització de la xarxa.

La segona fase del projecte preveu actuar per «solucionar el primer tram del torrent a cel obert immediatament després de la sortida de la galeria d'endegament, just per sota dels carrers Pere III i Falzilles».

La tercera fase servirà per connectar a la canalització el clavegueram de la zona plaça Europa i zona esportiva municipal, així com l'Escola la Xarxa .

«En bona part ara estem rematant la feina feta en el mandat passat» ha dit Aleix Serra. De fet aquest actuació ha estat a l'agenda dels darrers governs però fins ara no s'havia solucionat. Es tracta d'una problemàtica que s'ha cronificat i que els veïns i diferents entitats han anat denunciat arribant a portar el cas a la taula del Síndic de Greuges.

Aleix Serra s'ha mostrat prudent dient que «estarem contents quan aquesta obra s'acabi: no es pot dir blat fins que no sigui al sac i ben lligat» en relació a la possibilitat d'un nou brot de la covid-19 que afecti l'obra. Aleix Serra ha assegurat que completar aquesta canalització «és un deute pendent amb el medi ambinet que quedarà resolt».