La Patum Infantil també va tenir una estreta relació amb Sant Francesc. En els primers anys de la festa dels més menuts, la imatgeria es guardava als baixos del mateix convent, i la plaça de davant era un dels llocs on es realitzaven assajos per preparar la gran actuació a Sant Pere. A més, per agrair l'atenció dels frares, el dia de Sant Antoni es feia un salt de Patum Infantil dedicat als franciscans. En produir-se el canvi d'ubicació de la imatgeria, el costum es va perdre.

Sergi Montaner, responsable de la Patum Infantil i net de Joan Rafart, el fundador, recorda que «van arribar a un acord amb el meu avi i tancaven les comparses allà. El dia que feien la Patum per als franciscans era tot un esdeveniment perquè era una de les primeres patums en què els nens anaven vestits, era un dia bastant important. Com a anècdota, hi havia la Remunta al davant, i durant els assajos dels menuts es deia que els molestaven els crits dels animals, que s'espantaven amb els fuets i feien molt soroll».