L'Equip d'Atenció Primària (EAP) Baix Berguedà de l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central ha format més de 150 professionals de diferents col·lectius sobre les mesures que cal adoptar davant l'actual situació de pandèmia, «incidint en la seguretat i la prevenció».

Els professionals han participat en sessions teòriques i pràctiques en què «s'han tractat aspectes com la col·locació dels equips de protecció individual (en el cas dels professionals sanitaris), la rentada de mans i la distància de seguretat, i la corresponsabilitat de la població».

Les sessions han anat a càrrec d'una metgessa i dues infermeres i s'han programat a les residències del baix Berguedà, a les farmàcies, a l'ajuntament de Gironella i als centres de menors. En alguns casos, s'han realitzat també a través de videoconferència per connectar amb més professionals.