L'Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d'adjudicació del contracte d'obres de modernització del polígon industrial de la Valldan per un import total d'1.029.650,55 euros. El projecte, que surt a licitació, inclou 9 actuacions que impulsaran la millora de les infraestructures i els serveis del polígon, construït els anys 70 del segle passat.

El conjunt d'actuacions més destacat del projecte és la reurbanització del carrer de Garreta, el vial principal de pujada del polígon, que es preveu renovar completament en un tram d'uns 500 metres. Les obres implicaran la completa renovació del paviment, les voreres, l'aparcament, l'enjardinament i l'arbrat. També es farà la canalització del tub de fibra òptica i s'adequarà el vial per a vianants i bicicletes. Tot plegat significarà una millora profunda del tram de carrer més utilitzat del polígon.

La segona gran actuació inclosa en el projecte és la reurbanització del carrer Germans Farguell, situat a la part alta del polígon, en un tram d'uns 250 metres entre el camí de Can Ballús i el camí de Sant Bartomeu. A banda d'aquests dos carrers, el projecte inclou també la sectorització de la xarxa d'abastament d'aigua potable, el desplegament de la xarxa d'aigua calenta procedent de la central de biomassa ubicada al mateix polígon i la instal·lació d'un nou panell informatiu amb un directori d'empreses i de car-rers.

L'obra es divideix en tres fases d'execució simultània. La primera correspon a la reurbanització del carrer dels Germans Farguell, amb un import estimat de 287.299,06 euros i un termini d'execució previst de 4 mesos. El segon bloc consisteix en la reurbanització del carrer camí de Garreta i té un preu estimat de 529.440,34 euros i un termini d'execució previst de 5 mesos. Finalment, el tercer lot inclou la sectorització de la xarxa d'aigua potable del polígon, el desplegament de la xarxa d'aigua calenta des de la central de biomassa i la instal·lació del nou panell amb un import de 212.911,15 euros i un termini de 3 mesos.

Aquestes obres formen part del projecte que va obtenir una subvenció d'1 milió d'euros de la Diputació en el programa complementari de modernització de polígons de la demarcació. La reurbanització del camí de Can Ballús, completada aquesta primavera, també formava part del projecte.