Els treballadors de l'empresa Liven han donat la quantitat de 385 euros a l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà. Aquest import correspon als reintegraments amb què van ser premiats a la Grossa de Nadal, als quals la plantilla ha renunciat per donar-los a una iniciativa social, tal com fan cada any.

Tal com es pot veure a la fotografia, el lliurament el van fer, ahir, treballadors d'aquesta empresa berguedana a representants de l'entitat social.