L'Ajuntament de Gironella ha finalitzat la renovació de l'enllumenat dels polígons de Cal Ginyola, Camp dels Pals i Cal Rafalet que ha suposat una inversió de 99.573, 38 euros que s'han pagat amb una ajuda de la Diputació.

La renovació ha consistit en la substitució de 94 lluminàries a tecnologia LED, la instal·lació de caixes de fusibles i cablejat de derivació per la connexió de les lluminàries, la instal·lació de 2 quadres de mesura, protecció i comandament d'enllumenat.

Josep Camps, regidor d'Obres i Sostenibilitat, ha explicat en un comunicat que aquesta actuació «permetrà reduir els consums energètics anuals i seguir la transformació a un municipi més sostenible»

Fonts municipals han informat que les obres formen part de la segona fase de reforma de l'enllumenat públic, que va començar el passat 2018, i que han permès renovar més de 400 lluminàries i 5 quadres elèctrics del municipi.

L'Ajuntament de Gironella té previst treure a licitació la realització de dues estacions de bombeig d'aigües residuals del polígon del Camp dels Pals i del sector de l'estació de servei de cal Bassacs i una estació de bombeig a la zona industrial de cal Rafalet i la connexió a la xarxa de sanejament. Fonts municipals han dit que ambdues actuacions «permetran solucionar unes mancances de connexió i disposar de tots els serveis al dia»

Aquesta obra té un cost de 271.000 euros també subvencionats per la Diputació de Barcelona