L'Ajuntament de Berga destina 60.000 euros a la subvenció de projectes impulsats per entitats locals sense ànim de lucre durant l'anualitat del 2021. La convocatòria per presentar les sol·licituds es va obrir el 15 d'abril passat i estarà oberta fins al 15 de maig. La tramitació es pot dur a terme de forma telemàtica a través del registre municipal i cal completar el formulari disponible al web.

Els àmbits establerts per a la convocatòria d'enguany són el social (amb 18.000 euros), les polítiques d'ocupació (amb 17.000 euros), la cultura (amb 10.000 euros), els esports (amb 7.000 euros), la joventut i l'educació (amb 3.000 euros cada un) i el de medi ambient (amb 2.000 euros). Les activitats subvencionables s'hauran de realitzar entre l'1 de gener i el 31 de gener del 2021 al municipi de Berga. L'import concedit per activitat es concretarà en funció de l'aplicació dels criteris de valoració establerts en les bases reguladores de la convocatòria.