La Generalitat va redactar l’any 2014 un informe en què recomanava construir l’estació d’autobusos de Berga a la Font del Ros, en comptes de la Rasa dels Molins, l’emplaçament que planteja el govern municipal berguedà. L’Associació de Veïns de la Rasa dels Molins ha recuperat aquest document, elaborat per la Subdirecció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, que reforça els seus arguments en contra de la projecció de l’estació al Parc Central, on defensen la necessitat de preservar la zona verda.

L’informe analitzava diferents variables en relació amb els emplaçaments que en aquell moment hi havia sobre la taula. Respecte a la Rasa dels Molins, un dels principals inconvenients que assenyalava era la generació de terres a tractar. «El seu nom ja ho indica, és una rasa coberta amb materials diversos que, amb el temps, ha format un talús. Per tant, seria més difícil tractar aquesta terra per a la construcció de l’estació d’autobusos, ja que el seu reaprofitament comportaria més feina», explica el portaveu de l’associació veïnal, Jordi Puntas.

Un dels punts que el document també desaprovava era el recorregut dels autobusos. «L’emplaçament és estret si pensem en el volum actual dels autobusos», ressalta Puntas, «i encara més tenint en compte que, a finals d’any, està previst que els vehicles augmentin els seus viatges cap a Puigcerdà, Llívia i Andorra». Entre la llista d’elements que apareixien com a desfavorables, també constaven l’accés a la carretera o l’aparcament de turismes, mentre que es marcaven com a favorables l’ocupació d’espais amb usos compartits o la proximitat amb l’estació actual.

Pel que fa a l’avaluació de la Font del Ros, l’informe diferenciava dues possibilitats. Una d’elles plantejava crear un accés des de la rotonda a la vora de la gasolinera i l’altra estudiava crear un accés directe des de la C-16. Aquesta última és la que va obtenir més punts a favor en l’estudi elaborat pel Govern. Per exemple, valorava de forma positiva l’accés a la carretera, així com l’aparcament de turismes o el recorregut d’autobusos. Els únics punts que apareixien en vermell eren la generació de terres a tractar i el cost del manteniment, «però amb una clara diferència respecte a la Rasa dels Molins, que assolia una ponderació molt més baixa en aquests àmbits», comenta Puntas.

Amb tot, posa en relleu que una de les conclusions més significatives que s’extreu de l’informe és la diferència en els costos d’inversió, «amb un marge de pràcticament un milió d’euros a favor de la Font del Ros», destaca. Amb aquests resultats a la mà, exigeix que el consistori tingui en compte l’informe, «ja que seria contradictori que el mateix Govern de la Generalitat, que és qui ha d’executar el projecte, tiri endavant una obra que es contradiu amb un document elaborat per ells mateixos», constata.

Puntas fa referència al fet que l’Ajuntament descarta l’opció de construir l’estació de busos a la Font del Ros «pel cost que suposaria expropiar els terrenys, però si el projecte s’hagués tirat endavant en aquest emplaçament tal com estava previst l’any 2015 ja s’hauria arribat a un acord». Considera que la Rasa dels Molins «no ha de ser l’alternativa» i que, en última instància, «l’associació de veïns recorrerà als tribunals».