La Diputació de Barcelona ha realitzat el projecte de millora de la carretera BV-4243 al tram comprès entre el quilòmetre 0, corresponent a la intersecció amb la carretera BV-4242 d’accés al Santuari de Queralt, i el quilòmetre 2,935, d’accés a Espinalbet. El projecte, que s'ha entregat a l'Ajuntament de Castellar del Riu, té com a finalitat millorar la seguretat viària, principalment als revolts, amb els sobreamples necessaris, així com també a les interseccions, i disposar de cunetes remuntables en aquells trams on calgui.

El projecte té un pressupost de licitació de 1.063.038 euros i un termini d'execució de sis mesos. En concret, contempla la millora de la intersecció amb la carretera BV-4242 d’accés al santuari de Queralt, la modificació de revolts dels punts quilomètrics 0,200 -0,650; 1,440-1,920; i 3,040-3,270 i la intersecció d'accés a Espinalbet. També s’inclou la construcció d’una canalització de fibra òptica a la carretera BV-4242 del quilòmetre 0,620 al 1,700.

Actualment, és una carretera de muntanya de secció estreta, amb amplades mitjanes d'entre cinc i cinc metres i mig, amb un carril de circulació per cada sentit, caracteritzada per un fort desnivell amb pendents importants. No disposa de sobreamples suficients a algunes zones de revolts i en alguns trams no hi ha cuneta revestida transitable. Les interseccions d’inici i final no tenen les característiques geomètriques i de visibilitat adequades.