La reducció de la mobilitat per la crisi de la covid-19 ha provocat una millora sense precedents de la qualitat de l'aire, també amb relació a l'ozó troposfèric, segons posa de relleu l'entitat Ecologistes en Acció. Ara bé, bona part de la població catalana ha continuat respirant aire amb més ozó del que recomana l'OMS.

Un informe a nivell estatal mostra que la freqüència amb què s'han superat els estàndards legals i de l'OMS de contaminació per ozó a Catalunya ha estat molt inferior a la d'anys anteriors, amb un descens del 72% i del 51% respecte al període 2012-2019. L'entitat denuncia que la Generalitat continua sense adoptar mesures eficaces que evitin episodis d'alta contaminació.

Segons l'informe, l'ozó troposfèric continua sent el contaminant atmosfèric que any rere any afecta més població i territori. Durant el 2020, els seus nivells s'han reduït de manera important i s'ha interromput la tendència estacionària o a l'alça dels últims anys, a conseqüència de la dràstica disminució de les emissions dels seus contaminants precursors en la indústria i en el transport per la pandèmia del coronavirus.

L'Informe conclou que el 93% de la població de Catalunya i el 78% del territori han estat un any més exposats a uns nivells insalubres d'aquest contaminant, segons els valors recomanats per l'OMS. Tot i això, s'ha produït un descens respecte a anys anteriors.

Problema sanitari de primer ordre

«La contaminació per ozó s'ha d'abordar com un problema sanitari de primer ordre. Segons l'Agència Europea de Medi Ambient, causa cada any entre 1.500 i 1.800 morts a l'estat espanyol», destaca l'entitat. Les persones més afectades són infants, persones grans, dones embarassades i les persones amb malalties cardiorespiratòries cròniques.

El cost sanitari i laboral de la contaminació per ozó va ser de 5.000 milions d'euros el 2013, un 0,33% del PIB espanyol, segons recull l'entitat a partir d'informació del Banc Mundial, i sense considerar els danys provocats sobre els cultius i els ecosistemes naturals.

Ecologistes en Acció assenyala que la crisi de la covid-19 demostra que la reducció estructural del transport i la descarbonització de la indústria són eines efectives per millorar la qualitat de l'aire a les ciutats i a les zones rurals, també en el cas de l'ozó.

«La dramàtica situació creada per la pandèmia ve a corroborar que la reducció de les emissions de precursors sí que és efectiva per a combatre la contaminació per ozó», conclou l'entitat.