La nova associació Empresariat Cerdanya té com un dels seus objectius posar les empreses de la vall al mapa de les grans organitzacions patronals del país i, alhora, oferir la comarca com a escenari per a l'organització de grans trobades sectorials o multisectorials de la mateixa manera que, per exemple, ho fan els professionals de la Seu d'Urgell convocant la Trobada Empresarial del Pirineu.

La nova entitat empresarial cerdana, que ha aconseguit aglutinar més de dues-centes companyies locals en els seus primers mesos de vida, s'ha fixat com un dels reptes principals eliminar les barreres administratives, com ara les provincials, i la distància física que tradicionalment ha deixat l'empresariat local en un segon terme en les organitzacions i esdeveniments d'àmbit nacional. Així, el seu president, Francesc Armengol, ha argumentat que de la mateixa manera que la Cerdanya, per mitjà de l'Associació Universitària que ell mateix presideix, ha aconseguit fer-se un lloc en el món acadèmic amb la Universitat d'Estiu Puigcerdà Ramon Llull, el sector empresarial pot fer el mateix: «Entre les nostres bateries d'idees hi ha no tan sols l'organització de cursos sinó també la generació d'aules de debat i la participació dels grans secretariats empresarials de Catalunya». En aquest sentit, Empresariat Cerdanya vol aprofitar com una oportunitat de major participació el fet de pertànyer a les dues províncies per «ser i tenir veu» a totes les organitzacions patronals. Armengol ha remarcat que «hem de ser capaços de dinamitzar l'empresariat, i aquest nou equip té ganes de fer coses i que se'ns vegi».