Puigcerdà adequarà properament la planta -1 del Museu Cerdà, on col·locarà una exposició permanent sobre els convents del municipi. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, assenyala que, «a banda de les activitats culturals i

de les exposicions temporals que acull regularment el museu, és molt important poder disposar d'espais per a la col·lecció permanent, que és la raó de ser principal de tot equipament museístic», recorda Piñeira.

L'espai estarà dividit en tres subespais i presentarà dues temàtiques principals. La primera tractarà sobre el paper que han jugat els monestirs de Puigcerdà, sobretot el dels dominics i el dels franciscans. Per la seva banda, la segona mostrarà l'evolució d'un edifici i d'uns espais originàriament destinats a convent de clausura, i la vida de recolliment i sacrifici extrem duta a terme per la comunitat de monges, així com la seva relació amb la població puigcerdanesa i cerdana del moment. L'adequació de la planta -1 del Museu inclou no només la redacció del projecte museístic sinó també la seva execució, el mobiliari museogràfic, l'attrezzo i complements, la implementació gràfica, els equips, instal·lacions i tecnologia multimèdia i les produccions audiovisuals, etc. El projecte, que tindrà un cost de 195.000 euros, tindrà una subvenció dels Fons Europeus FEDER i una altra de l'Àrea de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona, així que la inversió de l'Ajuntament serà de només 15.000 euros.