La Fundació Bosch Aymerich, que té entre les seves línies de negoci la gestió de l'estació d'esquí de Masella oberta l'any 1971 per Josep Maria Bosch Aymerich, ha aprovat un projecte que té com a objectiu final pagar totes les despeses de la Setmana Blanca als alumnes de tota la Cerdanya, siguin o no dels municipis on l'estació té domini esquiable. Amb la filosofia de retornar al territori els beneficis de l'estació, la fundació propietària de Masella pagarà aquest any la Setmana Blanca als alumnes de les escoles d'Alp, Llums del Nord de Puigcerdà i l'institut Pere Borrell. La Fundació Bosch ha destinat una ajuda de 280.000 euros per als tres primers anys del programa.

De moment, el programa s'ha iniciat amb les tres escoles que ja han fet a Masella les setmanes d'esquí en les darreres temporades. Així, aquest any el programa s'aplicarà com a prova pilot i l'any que ve la fundació estudiarà la inclusió de més centres docents que hi vulguin participar, segons ha explicat el responsable del programa, Rafael Faus. Tan sols aquest any, el nou pla d'ajudes beneficiarà 599 alumnes dels tres centres que cursen des d'educació infantil fins a secundària. La fundació es farà càrrec del transport, el forfet, el material i l'àpat a les pistes, de manera que la Setmana Blanca serà gratuïta per a les famílies.

D'altra banda, la Fundació Bosch Aymerich també ha aprovat una ampliació de les ajudes anuals que destina als joves estudiants dels municipis que tenen part del terme al domini esquiable de l'estació, és a dir Alp, Das, Urús i Bagà. L'entitat destinarà 10.000 euros més cada any i assolirà una ajuda global de 50.000 euros anuals.

Els últims anys la fundació ja ha convocat un concurs per a l'atorgament de 20 beques de 2.000 euros cada una per a cursar estudis de cicles de grau mitjà i superior així com estudis universitaris per als joves d'Alp, Das, Urús i Bagà. Els 40.000 euros entregats aquest 2019, en col·laboració amb l'Obra Social La Caixa van permetre pagar despeses referents a matrícula, transport, material i manutenció dels joves estudiants del territori. Amb l'ampliació s'hi podran acollir cada any cinc joves més. Segons ha remarcat el director de Masella, Xavier Nolla, l'objectiu de les ajudes és revertir en l'economia del territori els beneficis que obté l'estació seguint el principi que l'objectiu no és repartir diners entre els patrons sinó revertir els beneficis en la generació de més negoci i economia local.