El Consell Comarcal de la Cerdanya podrà clausurar definitivament l'abocador de residus de Cortàs, a Bellver de Cerdanya. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha autoritzat l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) a atorgar una subvenció directa al Consell Comarcal per finançar la clausura del dipòsit controlat de residus per valor d'1,5 milions d'euros. Aquesta és una de les actuacions previstes al Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (Pinfrecat).

L'abocador de Bellver de Cerdanya es va obrir l'any 1999 i en complir 18 anys de servei, l'any 2017, va arribar a la fi de la seva vida útil. A partir d'aquell moment el Consell Comarcal de la Cerda-nya va començar a traslladar els residus de la comarca al forn incinerador d'Andorra. L'acord a tres parts entre el Govern d'Andorra, l'Agència Catalana de Residus i el Consell Comarcal de la Cerdanya es va establir l'any 2017 per donar sortida a la brossa que fins llavors s'enterrava a l'abocador.

Des que l'abocador va arribar al seu límit de vida útil, ara fa tres anys, les instal·lacions de l'abocador de Bellver tan sols s'utilitzaven com a plataforma de coordinació del trasllat dels residus. La fracció de rebuig de la Cerdanya s'envia a cremar en camions a Andorra, el cartró i els envasos van a la planta de tractament del Berguedà, el vidre es du a la planta especialitzada de Mollet i la fracció orgànica s'envia a la planta de Montferrer, a l'Alt Urgell.

Ara, amb aquesta ajuda d'un milió i mig d'euros de la Generalitat, l'ens comarcal cerdà podrà tancar definitivament l'abocador.

L'ajut de la Generalitat atorgat al Consell Comarcal de la Cerda-nya és una de les mesures previstes al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en els casos en què, per l'especificitat i les característiques del beneficiari o de l'activitat subvencionada, no és possible promoure la concurrència pública. L'autorització per part del Govern també s'atorga en compliment d'aquesta llei, atès que l'import de la subvenció supera els 300.000 euros. Entre les seves funcions, el Consell Comarcal de la Cerdanya promou la millora ambiental del seu territori mitjançant la construcció, explotació, conservació i manteniment de les instal·lacions per a la gestió de residus.