L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat per unanimitat les bases reguladores de nous ajuts econòmics per a necessitats socials de famílies en situació de vulnerabilitat arran de la crisi causada per la covid-19.

Amb aquesta convocatòria, el consistori pretén reduir l'impacte de la pandèmia i ajudar aquestes famílies a cobrir les seves necessitats bàsiques.

Els ajuts cobriran despeses com el manteniment de l'habitatge, despeses no cobertes per la seguretat social i que siguin prioritàries per a la salut de la persona beneficiària, medicaments o desplaçaments obligatoris per atenció mèdica.

A més, també es concediran ajuts per fer front a despeses d'infants, adolescents o joves com són llibres o material escolar, i matrícules de cicles formatius.

Per a la tinent d'alcalde i regidora d'Atenció a les Persones de l'Ajuntament urgellenc, Marian Lamolla, aquestes ajudes es donen per la persistència de la crisi de la covid-19 en l'economia.

«És evident que hi ha persones i famílies a qui aquesta crisi els està afectant continuadament, també durant aquest any, conseqüència de la crisi sanitària i laboral que ens ha aportat la pandèmia que estem vivint», explica Lamolla.

L'import màxim de tots els ajuts sumats per unitat familiar d'un màxim de dues persones serà de 1.000?euros i s'afegiran 100?euros per cada membre, fins a un màxim de 1.500?euros en total.

Els sol·licitants dels ajuts hauran de tenir més de 18 anys i estar emancipats legalment. A més, hauran d'estar empadronats al municipi abans del 31 de març del 2020.