El Consell Comarcal de Cerdanya ha anunciat l'organització d'un concurs de mems en motiu de la Diada de Sant Jordi i Santa Jordina, segons han remarcat els seus responsables. L'acció la promouen les àrees d'Igualtat i Joventut del Consell sota el nom "Mems en colors!" amb la voluntat de «fomentar una societat igualitària i justa en el benestar de les persones». Així, el concurs consisteix a fer un mem, una broma gràfica, amb una mirada no sexista, on es tingui en compte la perspectiva de gènere i la diversitat sexual i de gènere, amb l'ús d'un llenguatge i una imatge no sexista i androcèntrica. El certamen estarà obert per a joves d'entre 12 i 18 anys de la Cerdanya, que podran presentar un màxim de tres mems.