Puigcerdà necessitarà 329 habitatges per destinar a polítiques socials en les pròximes dues dècades, mentre que la Seu d'Urgell en necessitarà 494. Aquests són dos dels cinc municipis de considerats com a àrees de demanda residencial forta i acreditada situats a l'Alt Pirineu i Aran. En total, a les comarques de muntanya es necessitaran 1.088 habitatges per tal de complir amb els requisits d'aquest tipus d'àrees, les quals hauran de disposar d'un 15% mínim d’habitatges destinats a polítiques socials per complir amb l'objectiu de la solidaritat urbana.

Cal tenir en compte que en total, un 82,7% de la població resideix en municipis considerats com àrees de demanda residencial forta. A l'Alt Pirineu i Aran també hi ha Tremp el Pont de Suert i Sort. Sumant la Seu i Puigcerdà, en aquests hi viuen el 44% dels habitants. Tot plegat es recull al Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge (PTSH), l'instrument de planificació fins al 2042.

Les diferents àrees

La Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social, del Departament de Drets Socials, ha organitzat unes Jornades territorialitzades, adreçades als municipis que formen part de les àrees de demanda forta i acreditada. Aquestes volen incidir en els aspectes més concrets i específics de cada territori per tal que el PTSH pugui atendre la diversitat. Per a la consecució dels seus objectius, el Pla divideix el territori de Catalunya en àrees que configuren els àmbits d'actuació i que són: les àrees de demanda residencial forta i acreditada, les àrees preferents, les àrees no preferents i les àrees rurals.

Vielha e Mijaran és l'únic municipi de l'Alt Pirineu i Aran considerat àrea preferent, on viu el 8% de la població, i ha d'assolir que el parc de lloguer social sigui del 2,8%. A més, haurà de promoure quinquennalment nous habitatges amb protecció oficial de compravenda, de tinences intermèdies o de lloguer social a raó de 7 habitatges per cada 1.000 habitants. La Pobla de Segur, amb un 4% de la població, forma part de l'àrea no preferent, on viu el 18% de la població i ha d'assolir que el parc de lloguer social sigui del 2,4%.

La resta de municipis, 114, formen part de les àrees rurals on viu el 45% del total de la població de l'àmbit de l'Alt Pirineu i Aran. Aquests municipis han de complir amb l'objectiu d'incrementar el seu parc de lloguer social fins a assolir com a mínim l'1% del total del parc d'habitatges principals del municipi i seran objecte d'un dels plans específics que contempla el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge a desenvolupar, el pla específic de les àrees rurals.