Els campanars de les esglésies catalanes són l'objecte d'estudi d'un dels quatre llibres amb què Farell Editors afronta la campanya nadalenca. El segell de Sant Vi-cenç de Castellet també presenta tres títols més, sobre els Pastorets, la història del Lluçanès i figures femenines llegendàries, que refermen la seva aposta per la divulgació del patrimoni material i immaterial de Catalunya.

Després d'una vida dedicada a l'ensenyament, Delfí Dalmau (Terrassa, 1927) s'ha dedicat en els darrers anys als campanars. Un treball que ha donat com a resultat un inventari de 1.600 campanars d'esglésies estudiats i amidats, 55 dels quals presenta en el llibre. La tria de Dalmau obeeix a raons de singularitat amb la voluntat de reivin-dicar un element del paisatge arquitectònic que harmonitza amb la natura, on s'insereix, o bé esdevé un referent en les trames urbanes que l'envolten. Art i història es donen la mà en una obra profusament il·lustrada.

El Lluçanès és un territori amb entitat pròpia que el 1611 es va establir administrativament com a sotsvegueria. L'experiència va durar un segle perquè l'ensulsiada catalana a la guerra de Successió i el Decret de Nova Planta la van avortar, però la consciència comarcal ha perviscut fins als nostres dies. El llibre que signa l'historiador Josep Albert Planes (Barcelona, 1962) commemora el quart centenari d'aquella fita, curiosament en un moment en què la participació del país en vegueries forma part del debat polític.

Dones catalanes llegendàries presenta un aplec de reines, comtesses i heroïnes les llegendes al voltant de les quals formen part de l'imaginari col·lectiu del país. Gal·la Placídia, Almodis de Marca, Elisenda de Montcada i Agustina d'Aragó, entre d'altres, formen l'índex d'un volum que signa Joan Soler i Amigó (Badalona, 1944), un dels grans noms de la difusió del patrimoni etnogràfic català. El quart títol de les novetats de Farell Editors és Els Pastorets, de la col·lecció El patrimoni festiu de Manresa, i del qual aquest diari se'n va fer ressò extensament en edicions anteriors.