El desig de Montserrat Ros era publicar la Ilíada en una edició bilingüe i en un sol volum. Una voluntat difícil de complir pel gruix de l'obra però que l'editor Jordi Raventós va complir al peu de la lletra. Per aconseguir-ho, va haver de demanar a l'impressor que fes proves amb un paper de 60 grams, més prim que el de 80 grams habitual. A la fotografia que il·lustra aquest text, Raventós mira un d'aquests assajos, que finalment van ser reeixits. El resultat és un llibre de 1.168 pàgines, el més voluminós del segell, i hi inclou els estudis de Jaume Pòrtulas i Francesc J. Cuartero i les notes i l'índex de noms de Joan Alberich.