Contra els cànons estètics de la bellesa i la racialització en els estereotips de la imatge femenina, la cubana va crear la sèrie fotogràfica Untitled (Petjades de vidre en el cos), on deforma la cara i el cos.