El primer volum de Cases i masos de Rajadell, d'Ernest Molins Roca, és el nou títol de l'editorial manresana Zenobita Edicions, un encàrrec de l'Ajuntament de Rajadell que convida el lector a fer un recorregut per la història d'aquest petit

municipi del Bages a través del seu patrimoni urbanístic i del llegat dels seus habitants.

L'obra, dividida en dos llibres, té per objectiu recórrer les edificacions centenàries d'un municipi del Bages dividit en quatre parròquies o pobles: Monistrolet, Rajadell, Sant Amanç i Vallformosa.

El primer volum recull la història de les cases i masos del sector sud de Rajadell, límit marcat per la riera de Rajadell, que transcor-re de ponent a llevant. Les cases que s'han documentat i estudiat són les que tenen una antiguitat superior als cent anys i les històries que s'hi recullen abasten des dels orígens, si es coneixen, fins als propietaris actuals.

Seguint aquests criteris històrics i geogràfics, les cases s'han agrupat en sis capítols encapçalats cadascun per un mapa amb la localització dels edificis analitzats i un esquema o arbre genealògic dels hereus o propietaris de les cases: El castell, El Veïnat, El Pla de les Cireres, El Racó, Valldòria i Les Casetes.

El segon volum, que ha d'aparèixer el proper gener, documentarà el sector nord de Rajadell, les cases i masos de Monistrolet, Vallformosa i Sant Amanç, i els masos medievals dels quatre pobles.

L'autor, Ernest Molins Roca, ha publicat diverses obres amb Zenobita edicions, entre les quals Fals, les cases (2009), Fals, la història (2016) i Camps, les cases i la història (2019).

Diumenge, en un acte organitzat per l'Ajuntament de Rajadell, es va fer la presentació d'aquest primer volum, al poliesportiu del poble.