06 de març de 2020
06.03.2020

Les dones del Bages tenen cada any més atur i se n'incrementa la llarga durada

Els homes aconsegueixen més contractes a la comarca, i en signen més a temps complet i de durada indefinida

06.03.2020 | 21:24
Les dones del Bages tenen cada any més atur i se n'incrementa la llarga durada

El nombre de dones aturades al Bages ha guanyat quatre punts percentuals respecte dels homes en cinc anys. El mes passat, segons les dades facilitades pel departament de Treball, a la comarca hi havia 5.439 dones registrades a l'atur, el 56,7% del total de persones sense feina al Bages. Aquest percentatge era, el febrer del 2016, del 47,2%.

A més, de les 2.701 persones amb un atur de més de vint-i-quatre mesos registrat aquest mes de febrer, el 62,6% eren dones. Aquest percentatge també ha anat escalant posicions, i ja és quatre punts i mig superior al que representava el 2016.

L'atur és superior entre les dones respecte dels homes en totes les franges d'edat, excepte en les menors de 20 anys. D'entre la resta de franges, destaquen les de més edat, entre 55 i 59, i entre 60 i 64, on la relació entre uns i altres és, en el segon cas, del 36 al 64%, i del 41% al 59% en el primer.

Les dones grans al Bages ho tenen molt més difícil que els homes per sortir de l'atur, oimés quan aquest és de molta llarga durada. De fet, la diferència entre l'atur de les dones i el dels homes es va engrandint a mesura que creixen les franges d'edat i que ho fa també el període de permanència a l'atur registrat. Així, mentre en la franja de menors de vint anys i amb un atur de tres mesos de durada els homes són majoria (60 a 41, en xifres absolutes, segons les dades del mes de febrer), la diferència en el tram de més de 60 anys i amb vint-i-quatre mesos o més a l'atur és de 280 homes per 564 dones.

Els contractes


Quant a la contractació, els homes aconsegueixen signar més contractes a temps complet i de durada indefinida. Així, dels 3.092 contractes a jornada completa signats el mes passat, 1.130 van ser per a dones, el 36,5%. Quant a la durada, dels 627 d'indefinits, les dones en van signar 260, el 41,4%.

A més a més, dels 4.686 contractes totals signats a la comarca el mes de febrer passat, el 45%, 2.155, van ser per a dones. El febrer del 2019, les dones van obtenir el 47,8% dels contractes signats aquell mes.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook