Les empreses, com el conjunt de la societat, s'han vist immerses el 2020 en una situació molt complicada, provocada per la Covid-19, que ens ha col·locat davant un panorama inesperat i desconegut.

Una situació en la qual, des del principi, les empreses han demostrat la seva responsabilitat i compromís per resistir en els pitjors moments d'aquesta crisi sanitària i adaptar-se per mantenir els serveis essencials perquè la societat pogués continuar funcionant i l'esforç que han realitzat per mantenir operatives les empreses i preservar l'ocupació, fins i tot a costa d'invertir i arriscar els estalvis i el patrimoni personal.

Des del mes de març passat, en el qual es va decretar el primer estat d'alarma i el confinament amb la paràlisi de tota l'activitat productiva no essencial, les empreses han anat assumint les successives restriccions i han mirat d'adaptar la seva activitat a aquesta nova i desconeguda situació, amb l'objectiu de mirar de sobreviure i salvaguardar al màxim l'ocupació.

Així, van recórrer des del principi a mesures com els ertos i els crèdits amb avals de l'ICO, en la confiança que aquestes mesures serien suficients per afrontar una situació que s'esperava controlar en uns mesos.

No obstant, la realitat ha demostrat que la crisi sanitària és molt més profunda i les seves conseqüències econòmiques, més greus del que es preveia inicialment. Gairebé un any després, ens enfrontem a una tercera onada de la pandèmia, més virulenta que les anteriors, amb un teixit empresarial constituït en el seu 99,8% per petites i mitjanes empreses que estan molt debilitades, més endeutades i en què la solvència i viabilitat estan seriosament amenaçades.

Segons l'últim Baròmetre de la Pime, que elaborem des de CEPYME, més del 50% de les pimes espanyoles creuen que hauran de tancar com a conseqüència d'aquesta crisi. Una sagnia que compromet la recuperació futura del nostre país i l'ocupació, perquè sense empreses no hi haurà recuperació.

Per això, és necessari recolzar amb més decisió les petites i mitjanes empreses, amb mesures valentes que injectin liquiditat al teixit empresarial, que impulsin la digitalització de les nostres empreses i que els permetin afrontar la reestructuració necessària per superar aquesta greu crisi.

Les pimes necessiten ajuts directes, especialment en aquells sectors més afectats, en la línia de les instrumentalitzades en altres països del nostre entorn, com Alemanya o França. Ajuts que els permetin sobreviure aquests mesos amb menor o nul·la facturació i estar en condicions d'afrontar la recuperació quan aquesta arribi en les mateixes condicions que les seves homòlogues d'altres països europeus.

Des de CEPYME hem proposat un paquet de mesures que considerem urgents, orientades a resoldre els problemes de liquiditat i de solvència de les empreses, que inclouen, entre altres, l'ampliació en quanties i terminis dels crèdits ICO i la seva condonació per a les empreses més afectades; recolzaments fiscals, amb ampliació dels terminis de pagament i vacances fiscals per a empreses en els sectors més afectats, mesures de recolzament a la coinversió i al desenvolupament empresarial i ajuts directes a la digitalització.

La recuperació econòmica i de l'ocupació només seran possibles si comptem amb un teixit empresarial sanejat, que pugui recuperar l'activitat en el moment en què sigui possible i impulsar la creació d'ocupació a un ritme sostingut. I per a això, hem de cuidar ara les nostres empreses, les nostres pimes, que seran el pilar bàsic d'aquesta recuperació.