Trobar feina a Manresa és una prioritat per a molts residents a la localitat. Treballar a prop de casa, en un lloc proper al lloc de residència és un avantatge que molts professionals prioritzen en la recerca de feina. Si aquest és el teu cas, les següents ofertes de treball a Manresa t'interessaran.

Ofertes de feina a Manresa

TECNIC DE SISTEMES 

Es busca un/a tècnic/a de sistemes per a manteniment de servidors, pcs, perifèrics i xarxes informàtiques.

S'ofereix sou fix+dietes, contracte de prova de sis mesos amb posterior pas indefinit.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Tecnic de sistemes a Manresa.

MOSSO/A MAGATZEM CAMPANYA DE NADAL 

Necessitem incorporar mosso/a de magatzem per a establiment ubicat a Manresa.

Tasques:

– Reubicació material.

– Picking .

– Descàrrega de material i ús de transpalet.

Es requereix:

– Experiència en magatzem.

– Disponibilitat completa de dilluns a diumenge.

– Carnet de conduir , permís B.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Mosso/a Magatzem Campanya de Nadal en Manresa.

DIRECTOR INDUSTRIAL (FMCG) 

Empresa de consolidada trajectòria en el sector Alimentació FMCG i en important fase de creixement en l’àmbit nacional, requereix incorporar un/a Director Industrial, la missió del qual serà la de gestionar i coordinar l’equip de producció per executar la planificació de la producció d’acord amb els estàndards de qualitat i a la normativa IFS.

En dependència de Direcció General, les seves principals tasques i responsabilitats seran:

– Gestionar l’equip de treball i el pressupost de l’àrea per assolir els objectius a nivells de planificació, productivitat, mermes,… (aquesta persona tindrà 3 Caps de Fàbrica directament a càrrec, amb els corresponents Caps de Línia, dels quals depenen els Operaris de producció).

– Avaluar l’adequació d’infraestructures i entorn de treball amb relació a la producció, per evitar factors de risc de contaminació.

– Assegurar i garantir els controls de qualitat de processos (PC, PCC, etc.) y productes (etiquetatge, traçabilitat, etc), de la Seguretat Alimentària i Medi Ambient (residus,…), reportant al Departament de Qualitat.

– Rendibilitzar i planificar els recursos productius per obtenir un augment de la productivitat alhora que es respecten els estàndards de qualitat.

– Dissenyar i controlar la qualitat dels processos mitjançant la determinació dels estàndards de qualitat, la seva mesura i la correcció de desviacions.

– Anàlisi dels KPI’s relacionats amb el lloc de treball (â?¬/Kg, Kg/h/persona, mermes, productivitats, rendiments, etc.).

– Realitzar auditories internes periòdiques de l’àrea que lidera, per tal de realitzar el seguiment dels objectius definits, així com realitzar el seguiment i aplicació de les accions que se’n derivin.

– Analitzar i plantejar propostes de millora i solucions adequades segons els indicadors relatius al sistema de producció.

– Formar part de l’equip APPCC.

– Formar part del Comitè de Food Defense.

– Complir amb les mesures de seguretat establertes en el lloc de treball, definides a l’avaluació de riscos i si és el cas, vetllar perquè el personal a càrrec seu també ho faci.

S’ofereix:

– Excel-lent projecte professional en empresa en creixement i innovació permanent.

– Estabilitat laboral i formació contínua.

– Incorporació immediata.

– Remuneració acord a l’experiència, coneixements i valors aportats.

Es requereix:

– Professional sénior, amb experiència prèvia en el lideratge de plantes productives del sector alimentació, preferiblement en elaborats carnis o quarta gamma (productes frescos o amb data de caducitat propera).

– Proactivitat, lideratge i enfocament al desenvolupament de persones, orientació a resultats, capacitat de treball en equip, flexibilitat i capacitat de gestió del canvi, planificació i organització.

– Residència a Osona, Bages o comarques limítrofes o disponibilitat per al trasllat de residència a la zona i carnet de conduir i vehicle propi per al trasllat fins al lloc de treball, ubicat en polígon industrial als afores de la població.

Experiència requerida:

– Experiència de 5 anys desenvolupant tasques i funcions similars a les descrites (Cap de Planta, Director Industrial, Cap de Producció,…), preferiblement en indústria d’elaborats o transformats carnis o en productes de 4ª o 5ª gamma.

– Es requereix experiència mínima de 5 anys en el lideratge i gestió d’equips de treball.

Formació requerida:

– Formació en Enginyeria Industrial, Enginyeria d’organització industrial, Enginyeria tècnica o similars o experiència professional equivalent, preferiblement en el sector dels elaborats o transformats càrnis o productes de 4ª o 5ª gamma.

– Es valorarà positivament formació en Prevenció de Riscos Laborals.

Idiomes requerits:

– Castellà: natiu

– Català: es valorarà positivament (no imprescindible) el domini de l’idioma a nivell avançat o natiu.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Director Industrial (FMCG) a Manresa.

CAP DE FÀBRICA 

Empresa de consolidada trajectòria en el sector Alimentació FMCG i en important fase de creixement en l’àmbit nacional, requereix incorporar un/a Cap de Fàbrica, la missió del qual serà la de gestionar i coordinar l’equip de producció per executar la planificació de la producció d’acord amb els estàndards de qualitat i a la normativa IFS.

En dependència del Director/a Industrial, les principals tasques i funcions del lloc de treball són:

– Compliment de la planificació de la producció d’acord amb la forma, els temps i funcions establertes (interrelació entre àrees de producció, manteniment, R+D, Supply Chain i Qualitat).

– Lideratge de l’equip de producció (3 Caps de Línia, els quals lideren els corresponents Operaris de línia)

– Assegurar la correcta comunicació entre producció i envasat.

– Gestió i solució de les incidències que puguin sorgir per a evitar interrupcions en el procés de fabricació.

– Assegurar el compliment dels estàndards de treball (OT’S, OF’S, temperatures, mermes, aturades…) i dels objectius (productivitat, mermes i estandardització).

– Assegurar el compliment de les normes de qualitat.

– Assegurar el compliment de les normes de seguretat, ordre, neteja, manteniment de les màquines i organització del personal i de la fàbrica.

– Supervisar l’òptim funcionament de les instal-lacions, equips, eines, àrees de treball de la planta i possibles problemes que derivin del dia a dia en l’àmbit productiu.

S’ofereix:

– Excel-lent projecte professional en empresa en creixement i innovació permanent.

– Incorporació immediata, estabilitat laboral i formació contínua.

– Remuneració d’acord amb l’experiència, coneixements i valors aportats.

Es requereix:

– Orientació a resultats en l’àmbit de la producció i la productivitat i a millora contínua (proposta de millores).

– Proactivitat, lideratge i enfocament al desenvolupament de persones, orientació a resultats, capacitat de treball en equip, flexibilitat i capacitat de gestió del canvi, planificació i organització.

– Residència a Osona, Bages o comarques limítrofes o disponibilitat per al trasllat de residència a la zona i carnet de conduir i vehicle propi per al trasllat fins al lloc de treball, ubicat en polígon industrial als afores de la població.

Experiència requerida:

– Experiència mínima de 2-3 anys desenvolupant tasques i funcions similars a les descrites (Cap de Torn, Cap de Fàbrica, Cap de Producció,…), preferiblement en indústria d’elaborats o transformats carnis o en productes de 4ª o 5ª gamma.

– Es requereix experiència en la gestió d’equips de treball.

Formació requerida:

– Formació en Enginyeria Industrial, Enginyeria d’organització industrial, Enginyeria tècnica o similars o experiència professional equivalent, preferiblement en el sector dels elaborats o transformats carnis o productes de 4ª o 5ª gamma.

– Es valorarà positivament formació en Prevenció de Riscos Laborals.

Idiomes requerits:

– Castellà: natiu

– Català: es valorarà positivament (no imprescindible) el domini de l’idioma a nivell avançat o natiu.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Cap de Fàbrica a Manresa.

INGENIER/A ELECTROMECÀNIC/A DE DISSENY I INDUSTRIALITZACIÓ 

Per start-up del sector mèdic necessitem incorporar un/a Enginyer@ Electromecànic@ de Disseny i Industrialització.

Les seves funcions principals seran:

– Responsable de realitzar l'anàlisi, el disseny, la industrialització i el seguiment de la part electromecànica de l'equip.

– Projectar els sistemes elèctrics més adequats per al funcionament correcte.

– Realitzar i/o modificar plànols 3D/2D de les peces i subconjunts.

- Desenvolupar, juntament amb els proveïdors, els elements elèctrics necessaris per a lequip.

– Garantir la industrialització i el muntatge de les solucions elèctriques dissenyades.

– Elaboració de la llista de materials i especejament.

- Elaborar les instruccions per fer el muntatge i el servei dassistència tècnica postvenda.

– Suport a producció i assistència tècnica per a la identificació de problemes.

Es requereix:

– Coneixements de material elèctric i idealment també mecànic.

– Capacitat tècnica per analitzar el producte i veure millores per optimitzar-lo.

– Nivell alt a SolidEdge o SolidWorks.

S´ofereix:

– Formar part d´una empresa en creixement que aposta per la innovació.

– Estabilitat laboral i creixement professional.

– Bon clima de treball i oportunitat de desenvolupar un rol dinàmic i de responsabilitat.

– Horari 8-13h i de 14-17h amb flexibilitat de mitja hora abans o després.

Experiència requerida:

- Experiència mínima de 3 anys en disseny i industrialització dequips amb components elèctrics.

Formació requerida:

– Enginyeria elèctrica o similar.

Idiomes requerits:

– Català: nadiu o alt.

– Espanyol: nadiu o alt.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Enginyer/a Electromecànic/a de Disseny i Industrialització a Manresa.

CAP D'OBRA 

Per important empresa familiar del sector de la construcció necessitem incorporar un/a cap d'Obra especialitzat/ada en obra civil i edificació.

Les seves funcions principals són:

- L'organització, el control i la supervisió del personal de l'obra.

- La previsió, la petició, la recepció i el control dels materials d'obra.

– Emissió de certificacions.

– El control general dels treballs a nivell de recursos, execució, costos i terminis.

- Lassistència a reunions periòdiques amb Direcció dObra i Propietat.

- Planificació tècnica i econòmica abans i durant lobra.

– Establir i mantenir les gestions de l'obra actualitzades.

- Comunicació constant amb les parts implicades del projecte: personal dobra, proveïdors, propietat, etc.

– Control de la seguretat i la salut.

Cal:

– Imprescindible domini d'Autocad, TCQ, Microsoft Project i paquet Office.

– Perfil apassionat per la construcció i implicat amb la feina, molt enfocat als detalls.

S'ofereix:

– Incorporació immediata a l'empresa constructora familiar, consolidada i en fase de creixement.

– Estabilitat i projecció laboral.

– Bon ambient laboral.

– Salari en funció de la vàlua del candidat/a.

Experiència requerida:

– Experiència mínima demostrable de 2 anys com a cap dobra.

– Experiència prèvia demostrable en obra civil, edificació i hidràulica, tant al sector públic com privat.

Formació requerida:

– Enginyeria de camins i/o enginyeria tècnica d'obres públiques.

– Curs bàsic PRL (60h).

Idiomes requerits:

– Català: nadiu o avançat.

– Espanyol: nadiu o avançat.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Cap d'obra a Manresa.

AGENT COMERCIAL IMMOBILIARI 

A SAFTI busquen Agents Comercials Immobiliaris per ampliar la seva presència a Manresa. Ofereixen un alt pla remuneratiu, basat en interessants comissions, a més d'un atractiu pla de formació de carrera al sector immobiliari.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'AGENT COMERCIAL IMMOBILIARI a Manresa.

PINTOR/A DE VEHICLES 

En un important taller d'automoció a Manresa estan buscant una persona per fer les funcions següents:

– Barrejat i preparat de la pintura.

– Inspeccionar i netejar l'àrea reparada i decidir quin procediment necessita aplicar per completar la reparació.

– Ús de pistoles manuals per aplicar la pintura en forma d'esprai.

– Polir la superfície perquè quedi uniforme respecte a la resta del vehicle

Inscripcions i més informació a l'oferta de Pintor/a de vehicles a Manresa.

MECÀNIC AUTOMOCIÓ 

Empresa del sector siderometal·lúrgic necessita incorporar un/a tècnic/a de manteniment. Es valorarà el coneixement en reparacions de xapa i de pintura.

Les funcions a realitzar són:

– En termes generals, reparar els elements elèctrics o mecànics dels automòbils.

– Realitzar el manteniment i la reparació de les avaries, segons els processos establerts per les marques.

– Mantenir l'ordre i la neteja al lloc de treball.

– Identificar i ubicar les peces de recanvi substituïdes en garantia.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Mecànic Automoció a Manresa.

TENS UNA EMPRESA I NECESSITES PUBLICAR UNA OFERTA D'OCUPACIÓ?

Recorda que si ets empresa o autònom i busques personal, pots publicar la teva oferta de feina  perquè puguem donar-te cobertura a tots els nostres mitjans i aconseguir així una important borsa de candidats.