'Els set hàbits de la gent altament efectiva', de Stephen Covey, és un llibre d'ajuda en el creixement personal d'adults i empreses. A partir de les pautes que ofereix l'obra, més de 3.000 centres educatius de tot el món han implantat el projecte 'LíderEn Mi'. A Catalunya, les escoles FEDAC han estat pioneres en aquesta iniciativa amb alumnes de tercer de primària de primer d'ESO. L'objectiu principal de la iniciativa és potenciar i ajudar a desplegar el "Líder" interior de cada alumne, que li fa connectar amb els seus talents i fortaleses. Es treballa la proactivitat, la responsabilitat i la importància de saber-se organitzar de forma autònoma i efectiva per tal de poder tenir en compte allò que és important i prioritari.

Durant l'últim trimestre, els alumnes de l'escola FEDAC Manresa s'han convertit en regidors i regidores en un treball emmarcat dins del projecte. Dividits en grups, els alumnes van conèixer els requisits per la creació d'un partit polític i van decidir quines regidories, propostes i candidats serien necessaris pel seu ajuntament fictici. Per desenvolupar aquest projecte, els alumnes van rebre la visita de la regidora Cristina Cruz que els va aconsellar sobre com dur a terme aquest procés. Tot i això, el projecte no queda només dins l'escola, ja que els estudiants van poder realitzar una visita guiada a l'Ajunyament de Manresa i van entregar una carta a l'alcalde, Valentí Junyent, amb propostes per millorar la ciutat de Manresa.

A pocs dies d'acabar el curs, els alumnes estan immersos en la campanya que duran a terme de cara a unes eleccions en què els alumnes de 6è de la seva escola votaran el partit que més els agradi.