Els serveis informàtics de la UPC Manresa han posat en marxa el servei d'escriptoris virtuals (VDI) per als estudiants perquè pugin executar des dels ordinadors de casa seva els programes que utilitzen a les aules informàtiques de la UPC. D'aquesta menera, poden fer les pràctiques acadèmiques amb normalitat durant l'estat d'alarma.

Des del 16 de març, el centre està tancat i la docència s'està fent de forma telemàtica. El servei d'escriptoris virtuals desplegat està basat en Ravada, un programari lliure desenvolupat per la pròpia UPC.