Els casals, colònies i activitats d'educació en el lleure d'aquest estiu es faran amb grups de 10 nens amb un monitor de referència, respectant la distància de seguretat en tot moment i amb mesures d'higiene i desinfecció diàries. La secretària d'Atenció a la Infància, l'Adolescència i la Joventut, Georgina Oliva, ha explicat que el document marc s'ha d'anar concretant però que serà possible fer activitats de lleure aquest estiu. Es posaran en marxa progressivament i a partir de la fase 3.

Es podran fer activitats en el lleure però «de manera diferent a com es feien fins ara». Georgina Oliva ha indicat que és necessari «oferir una mica d'aire» als infants, que tornin a gaudir de l'aire lliure i la natura, retrobar-se amb altres infants i tenir altres referents adults, a banda de la importància del sector del lleure.

La secretaria ha insistit que l'estiu continuarà dins de la situació «d'absoluta excepcionalitat» i per això el document estableix que s'ha de garantir la distància de seguretat de dos metres en tot moment, també a l'hora de dormir. «És un element complex, però no impossible», ha manifestat. A més, hauran d'incorporar en l'itinerari pedagògic contingut per «comprendre i canalitzar» la situació de confinament i l'impacte del coronavirus, que s'ha de traduir també en acompanyament emocional i l'interiorització de les rutines d'higiene i distanciament.

Les activitats seran per a tots els infants de 3 a 18 anys i s'organitzaran a partir de «grups de convivència» de com a màxim 10 infants, que tindran un monitor. Seran «grups tancats» en què sempre hi participaran els mateixos infants i el mateix monitor, de tal manera que si es produís un positiu per coronavirus o algú presentés símptomes es podria assegurar la traçabilitat i «aïllar ràpidament i de forma contundent sense alterar la resta d'activitats».

Mesures de protecció

Entre les pautes de control, s'estableix el rentat de mans, l'ús de mascaretes quan no es puguin garantir els dos metres de distància entre persones i la comprovació diària de l'estat de salut de tots els participants. A l'arribada a qualsevol tipus d'activitat es controlarà la temperatura dels infants i quedarà registrat o documentat. A més, es recomana la comprovació diària de símptomes entre els monitors. Es crearà també la figura del Responsable en seguretat i higiene a cada activitat, qui haurà de vetllar pel compliment de les mesures i protocols establerts.

A totes les entitats, empreses o col·lectius que organitzin activitats se'ls demanarà el seguiment d'un protocol específic per garantir la higiene i la desinfecció «diàries» dels elements comuns. També hi haurà un protocol per a la manipulació d'aliments i mesures de seguretat en l'àmbit de la salut.