Demà, tercer dijous de mes, seria el moment de celebrar el ple ordinari corresponent al juny, però no serà així. Amb l'inici d'un nou mandat s'ha de convocar un ple que posi les bases de l'estructura de funcionament per als pròxims 4 anys i que, previsiblement, tindrà lloc la setmana que ve.

En aquesta primera sessió plenària del mandat es dona compte de la constitució de la junta de govern local i la delegació de competències de l'alcaldia, el nomenament de tinents d'alcalde i la delegació de competències dels regidors. O sigui, l'estructura del nou govern municipal es constitueix sense votació perquè es tracta de donar compte d'unes delegacions de competències que decideix l'alcalde que ha estat investit (en aquest cas s'han de pactar entre ERC i JxM).

En el mateix ple s'aprovarà la proposta del règim de retribucions i dedicació dels membres de la corporació, i el règim d'indemnitzacions i dietes de la resta de membres corporatius, així com indemnitzacions econòmiques als grups polítics municipals. També es votarà el nombre, les característiques i les retribucions del personal eventual.