La resolució de la Fiscalia no avala els fets denunciats pel sindicat de treballadors, i estableix que es tracta d'una «simple retenció temporal de correspondència».

Argumenten que no consta que ningú «s'hagi quedat sense el seu enviament» i que tampoc consten «queixes de clients, denúncies o resolucions de contractes».

Així mateix, el text descarta que s'hagin prioritzat els paquets d'Amazon per «interessos comercials», tal com exposava el sindicat en la denúncia.

Sobre el cas d'una treballadora de Manresa sancionada, segons el sindicat, per no fer cas d'aquestes prioritats a l'hora de repartir paqueteria, la Fiscalia argumenta que «és cert que existeixen prioritats, deduïbles dels diferents contractes i de la llei, i per tant és possible que existeixi una sanció per no respectar-les».

Val a dir que les dates mencionades en la denúncia, que corresponen a final d'estiu del 2018, coincideixen amb la informació publicada per Regió7 de veïns de la zona del Passeig i Rodalies que denunciaven no haver rebut cartes des de feia mesos, fet que va motivar un conflicte laboral que va acabar amb la dimissió del cap responsable de distribució de la ciutat de Manresa.