Per part de Fem Manresa, Roser Alegre va argumentar la votació contrària del seu grup municipal tant als sous dels representants polítics com dels càrrecs de confiança pel fet que es mantenien uns «sous abusius».

Alegre va explicar que un primer pas per situar-se en la bona direcció de posar en sintonia el que cobren els representants polítics i els seus representats seria reduir un 20% els sous. La portaveu de Fem Manresa va voler deixar clar, en una segona intervenció, que no s'estava referent només al fet que els membres de l'equip de govern es rebaixessin el sou un 20% sinó que aquesta mateixa mesura s'hauria de portar a terme també per retallar la remuneració dels càrrecs electes que són a l'oposició.

Alegre va explicar que s'estaven aprovant sous que superen 5 vegades el sou mínim interprofessional, tenint en compte que aquest ha tingut un notable augment fins als 900 euros.

A l'altre extrem, els governants que menys cobren ingressen més de 2 vegades el SMI. Des del punt de vista de Fem Manresa aquesta realitat contrasta amb la situació que pateix la classe treballadora que veu com en molts casos cobra sous molt inferiors mentre les jornades s'allarguen i la precarietat laboral avança.

Alegre es va posicionar en contra dels càrrecs de confiança i va advertir que, a banda dels 2 que es van aprovar ahir, si se'n contracten més la situació encara serà pitjor.