El pròxim ple de l'Ajuntament de Manresa contindrà un punt de l'ordre del dia per aprovar posar en marxa un estudi sobre la conveniència de municipalitzar serveis (bus urbà, recollida d'escombraries, neteja, entre d'altres) que ara es presten mitjançant concessió o contracte per empreses externes.

És la forma amb què grups polítics de govern i oposició volen que quedi clar si la gestió directa és millor o no, atès el recurrent debat instat abans per la CUP i ara per Fem Manresa sobre la conveniència de remunicipalitzar els serveis públics.

El compromís de la coalició de govern de Junts per Manresa i Esquerra va arribar, al ple de dijous, després que Fem reclamés mitjançant una moció suspendre la contractació dels serveis de neteja de les dependències municipals.

Es tracta d'una contractació important per a la neteja de 67 centres o equipaments municipals. Un contracte de 3 anys amb possibilitat de pròrroga de 2 anys amb un valor estimat de 6,6 milions d'euros, 2,2 milions a l'any.

Fem Manresa va proposar que d'aquesta forma es guanyés temps per estudiar la viabilitat de municipalitzar el servei i que no se n'encarregués una empresa externa. El PSC va plantejar obrir el focus i estudiar si és convenient o no municipalitzar tots els serveis que es realitzen mitjançant empreses externes. Fem Manresa va recordar que a l'abril del 2008 ja va presentar una proposició en aquest sentit i que va ser desestimada.

L'alcalde, Valentí Junyent, va proposar que es retirés la moció de Fem, s'aprovés l'inici del tràmit per garantir la neteja de les dependències municipals i es va comprometre que el ple d'octubre «aprovem fer l'estudi de totes les concessions».

Un estudi que Fem Manresa vol que inclogui una anàlisi comparativa de quant hauria costat la gestió pública, l'avaluació dels beneficis socials de l'externalització, la comptabilització del benefici empresarial i la valoració de la viabilitat econòmica, tècnica i jurídica de la municipalització. Fem Manresa va acceptar el compromís del govern, va retirar la moció i va votar en contra de l'expedient de contractació de la neteja de les dependències municipals.

Fem Manresa va recordar que si la gestió d'aquest servei fos directa, com que seria considerat un servei propi de l'Ajuntament, no es facturaria IVA, pel que d'entrada l'import que l'Ajuntament ha de pagar d'IVA per la contractació d'aquest servei s'estalviaria. Aquesta xifra, segons la memòria justificativa de contractació, puja a la quantitat d'1.147.856 euros, és a dir, l'Ajuntament paga en concepte d'IVA 382.618 euros cada any. «És evident que l'estalvi no seria del 21%, però només que fos, per exemple del 10%, igualment seria un estalvi gens menyspreable», va assegurar la presidenta de Fem Manresa, Gemma Boix.