L’escultura de Sant Jordi, que ocupa el centre de la plaça de Manresa que porta el mateix nom, ha recuperat el seu esplendor, tal i com va avançar Regió7 dimecres passat, després de les tasques de rehabilitació que s’han dut a terme i que han consistit en taponar les esquerdes i fissures, netejar la brutícia, com el verdet i les taques superficials. També s’han realitzat els retocs cromàtics corresponents i s’ha restituït la part faltant (el penis).

L’estàtua, de 2.30 metres d’alçada i més d’una tona de pes, és feta de pedra i representa un Sant Jordi, nu, amb un drac recargolat a la base de l’escultura. És obra de l'artista mallorquí Francesc Sitjar i es va instal·lar al novembre del 1981.

La intervenció completa ha consistit en:

  • Neteja química i mecànica de la brutícia general de l’escultura amb una solució aquosa aplicada amb hisop i raspall.
  • Tractament biocida del verdet localitzat a la zona inferior de l’escultura amb solució aquosa aplicada amb hisop.
  • Eliminació química i mecànica de les restes d'adhesiu del tors mitjançant solució aquosa i bisturí.
  • Eliminació per mitjans mecànics de les restes resinoses i regalims de la zona interna de les cames i el drac amb raspalls i bisturí.
  • Consolidació i estucat d'esquerdes mitjançant l'aplicació de morter de calç aèria i pols de marbre acolorit amb pigment mineral.
  • Restitució del penis inserint una ànima d'acer inoxidable a la base adherida amb resina epoxídica i estructuració del membre amb un morter de calç hidràulica i sorra rentada amb addició de fibres de vidre per aportar major durabilitat.
  • Reparació del basament amb morter de calç hidràulica NHL 3,5 i sorra de 0.02 mm.
  • Reintegració cromàtica dels estucs i restitucions amb veladures de pintura de silicat amb pigments minerals.