? El 22 de gener del 1997 es va aprovar el Pla Especial Barreres per regenerar urbanísticament el sector entre el carrer de Sant Francesc i el d'Urgell. Es van delimitar cinc unitats d'actuació. Per a la darrera que s'ha aprovat, la UA Barreres 4, fa més de 10 anys que es va fer un concurs d'idees, amb el Col·legi d'Arquitectes, en què es van fer propostes d'ordenació i d'edificació, que no eren vinculants, de manera que ara que s'ha aprovat el pla es faran nous projectes d'edificació. Els darrers anys, l'Ajuntament ha adquirit propietats dins d'aquest àmbit i l'any passat en va efectuar l'enderroc.