La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa (FAVM) ha volgut «posar en relleu l'enorme manca de civisme que considerem que estem vivint en la nostra quotidianitat» i, alhora, «els problemes, alguns d'ells greus, que estan vivint els barris». Reclama a l'Ajuntament «una ciutat més cívica i més neta», «polítiques socials valentes» i «responsabilitat» per fer front als problemes generats als barris, entre els quals recorda la violació que hi va haver al carrer d'Aiguader.

En la reunió de la junta directiva de la federació que va tenir lloc el 5 de setembre passat, els representants de les entitats veïnals que hi van participar van decidir elaborar un comunicat conjunt «per deixar constància de diferents problemàtiques que estan succeint actualment al conjunt dels nostres barris». Una vegada decidit el contingut, es va destinar un mes a redactar-lo i consensuar-lo per tal que els diferents barris hi poguessin fer les seves aportacions. El resultat final va ser «llegit i aprovat per assentiment de tots els assistents en sessió de junta directiva de la FAVM» celebrada el dia 9 d'aquest mes.

A partir d'aquí, ha explicat el president de la federació, Toni Erro, la intenció de l'ens veïnal és fer pública la denúncia i fer contactes amb l'Ajuntament per trobar solucions. Ahir explicava que ja hi ha lligades les primeres reunions amb els regidors.

La federació de barris aixopluga 19 de les 22 associacions de veïns que funcionen actualment a Manresa. La del barri de la Font dels Capellans s'hi va tornar a federar el maig passat després de donar-se de baixa el març del 2015 fruit del desacord que es va produir entre qui aleshores era president del barri i el de la federació.

En primer lloc, l'objectiu del comunicat és «posar en relleu l'enorme manca de civisme que considerem que estem vivint en la nostra quotidianitat i que, especialment, vàrem poder observar durant la celebració de les nostres festes més entranyables (Festa Major de Manresa 2019). Orins, brutícia, crits i molestos comportaments antisocials de persones amb poc sentit de la responsabilitat... Pensem que per part de l'Ajuntament cal realitzar un major esforç per intentar canviar aquesta manera de divertir-se. Volem una ciutat més cívica i més neta», reivindica la federació.

Pertorbació de la convivència

Reclama també «polítiques socials valentes» de l'Ajuntament «per encarar els problemes, alguns d'ells greus, que estan vivint els barris, com són els robatoris, les baralles, les ocupacions de pisos per part de grups desestructurats i violents que pertorben greument la convivència veïnal. Recordem la violació d'una noia al carrer d'Aiguader, les baralles al barri dels Comtals, aldarulls sovintejats al Barri Antic, al passeig de Pere III i d'altres...»

Al costat del tema de l'incivisme i la inseguretat, l'ens veïnal hi afegeix el de la neteja i, en concret, la pràctica absència de neteja que al seu entendre es dona en alguns vials. «Pensem que el model de recollida d'escombraries de Manresa no és prou adient per a les necessitats que té la ciutat, i no només pel fet de no assolir un índex òptim de reciclatge, sinó perquè, com podem observar tots plegats, els contenidors acostumen a estar plens, i sovint mal col·locats, tapant la visibilitat dels vianants i de les persones amb la mobilitat afectada o dificultant-ne el pas. Ens preguntem quantes vegades passen els camions de reciclatge per segons quins carrers de la ciutat. Tenim constància que en certs carrers passen una o dues vegades al mes».

«No som els adversaris»

Com a últim punt, remarca que «les entitats veïnals no som els adversaris del consistori, som una part de la ciutadania manresana que, de manera totalment voluntària i altruista, vol una ciutat més justa, neta, equilibrada i empàtica, i l'únic que demanem i esperem dels nostres representants a l'Ajuntament és responsabilitat a l'hora de donar resposta i aportar solucions a les diferents problemàtiques que es plantegen».