A Manresa conviuen dues realitats demogràfiques diferents: la dels barris que creixen i guanyen població i la dels que es despoblen. Aquest darrer fenomen afecta especialment els barris del Xup, la Balconada i el Guix-Pujada RojaEntre el 2002 i el 2017 han perdut el 26%, 17,5% i 10,5%, respectivament, de població.

També perden habitants la Font dels Capellans (8,5%), Cal Gravat (7,3%) i l'agrupació de nuclis disseminats Farreres-Suanya-Comtals-Santa Caterina-L'Oller (4,2%).

Tota la resta de barris van guanyar població entre el 2002 i el 2017, segons consta en l'Informe Social Manresa 2018.

De la diferència entre creixements i decreixements poblacionals sorgeixen els 9.793 habitants més que va guanyar la ciutat en aquest període. Els barris que més van créixer percentualment van ser Viladordis, Valldaura i Carretera de SantpedorTres barris situats als nord de la ciutat, Carretera de Santpedor, Mion-Puigberenguer i Poble Nou van aportar 5.634 empadronats més.

Al llarg de la primera dècada del segle XXI, a Manresa es va registrar un increment de població notori, però no de forma uniforme en totes les àrees de la ciutat sinó que va ser positiu en determinats sectors i negatiu en d'altres. En línies generals, entre els anys 2002 i 2011, la població de tots els barris de Manresa va augmentar. Els increments més notoris es van registrar a Viladordis, Carretera de Santpedor i Mion-Puigberenguer. En menor mesura també va créixer el barri de Sant Pau.

En el mateix període, els barris de la part més antiga de la ciutat van registrar increments demogràfics destacats a conseqüència, bàsicament, d'una major ocupació dels habitatges.

Contràriament van perdre població el Xup, Cal Gravat, Font dels Capellans i Guix-Pujada Roja.

En el període comprès entre el 2011 i el 2017 es va donar una situació ben diferent i la majoria dels barris van perdre habitants. Els únics sectors de la ciutat que van continuar creixent en aquest període de temps van ser Valldaura, Carretera de Santpedor, Poble Nou i Mion.

Per contra, els barris que van perdre més habitants van ser el Barri Antic, Plaça Catalunya, Passeig i Rodalies i Sagrada Família.