La Fundació Turisme i Fires de Manresa, dedicada a la promoció de la ciutat de Manresa i la seva àrea d’influència, precisa incorporar un coordinador per a la Xarxa d’Ambaixadors de Manresa, impulsada per l’Ajuntament de Manresa en el marc del projecte Manresa 2022. Aquest coordinador prestarà els seus serveis durant el mes de desembre de 2019 amb possibilitat de seguir desenvolupant la seva tasca en períodes temporals posteriors.

Les funcions a desenvolupar per part del coordinador són l’execució i seguiment del Pla d’Acció dels Ambaixadors de Manresa; la captació d’ambaixadors i gestió de les accions a desenvolupar pels membres de la xarxa; la planificació i execució de la comunicació interna i externa de la xarxa; i la coordinació de les reunions internes i externes de la xarxa. Tal com ja va explicar aquest diari, la Xarxa d'Ambaixadors està formada per ciutadans i agents locals als quals es fa partícips del disseny, organització i gestió dels actes de commemoració dels 500 anys de l'estada de sant Ignasi a Manresa.

Requisits de les persones aspirants

Per ser admeses i prendre part en aquest procés selectiu, les persones hauran de reunir el següents requisits:

  • Titulació universitària o equivalent o tècnic especialista (Mòduls nivell 3) o certificats de professionalitat del mateix nivell o qualificació acreditada equivalent, a l’entorn de l’àmbit social
  • Domini del català, el castellà i l’anglès
  • Experiència en gestió de xarxes, de treball en equip i de lideratge
  • Habilitats comunicatives, en les relacions públiques i en la creació d’adhesions
  • Capacitat executiva i per a macar estratègies i treball per objectius
  • Es valorarà el coneixement d’eines de disseny gràfic
  • Es valorarà el coneixement i identificació amb el projecte de promoció de la ciutat
  • Disponibilitat d’incorporació immediata

Presentació de sol·licituds

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran d’omplir la sol·licitud que trobaran al lloc web www.manresaturisme.cat/ofertesdefeina o a l’Oficina de Turisme de Manresa, i adjuntar-hi el seu currículum professional i la documentació necessària, i fer-ho arribar a la Fundació Turisme i Fires de Manresa abans del dilluns 25 de novembre a les 14.00 h.

Telemàticament amb un correu electrònic a ivanpadilla@manresaturisme.cat, o presencialment a l'Oficina de Turisme de Manresa (Plaça Major, 10).