La Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya ha autoritzat el departament de Ter-ritori i Sostenibilitat a redactar un Pla Director Urbanístic per ordenar i possibilitar l'ampliació del parc de l'Agulla, situat entre Manresa i Sant Fruitós de Bages. La redacció del pla es durà a terme a petició d'ambdós ajuntaments.

El pla que ara es començarà a treballar crearà el marc urbanístic i territorial adequat per ordenar i ampliar el parc de manera coherent ambientalment, ajustada a les necessitats i interconnectada amb els nuclis urbans.

D'ençà de la creació, el 2006, d'un consorci urbanístic del parc de l'Agulla format pels ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós, aquest ens ha elaborat estudis i propostes de regulació urbanística del parc per possibilitar-ne l'ampliació. Ambdos consistoris van iniciar la modificació dels seus planejaments municipals en l'àmbit del parc, però aviat es va posar de manifest que les intervencions plantejades superaven les competències d'aquest tipus d'acció. És per això que van demanar al departament la redacció d'un Pla Director Urbanístic que ara, finalment, anirà endavant.

Per què servirà?

El pla permetrà delimitar amb detall els espais oberts, precisar el desenvolupament urbanístic de cada municipi, identificar els equipaments existents i reservar el sòl necessari per als nous, incrementar la protecció d'espais d'interès natural i de connectors, i millorar la conservació dels recursos hídrics, i fer compatible la qualitat del paisatge i del patrimoni cultural amb el seu ús públic i turístic.