En 10 anys, el deute per capita de l'Ajuntament de Manresa ha passat d'ocupar la segona a la vuitena posició en el rànquing de les ciutats catalanes de més de 50.000 habitants.

Les dades mostren que del 2008 al 2018 l'endeutament s'ha reduït, però també que la ciutat continua a la banda alta.

Segons l'informe de deute viu de les entitats locals, el 31 de desembre del 2018, el deute viu era de 48.264.000 euros, que dividits per la població donava com a resultat 632,97 euros per habitant.

Es tracta d'una quantitat inferior a la de Reus, Lleida, Tarragona, Vilanova i la Geltrú, Mataró, Sant Cugat del Vallès i Mollet del Vallès.

Però superior a Viladecans, Girona, Barcelona, Terrassa, Cornellà de Llobregat, Sabadell, Granollers, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Castelldefels, Rubí, Cerda-nyola del Vallès, Sant Boi de Llobregat i el Prat de Llobregat.

Deu anys abans, Manresa només tenia davant Reus. Es dona la circumstància que la capital del Baix Camp continua encapçalant el rànquing ara.

Dades encreuades

L'Ajuntament de Manresa, però l'ha reduït d'una forma molt contundent, segons aquest rànquing que elabora Regió7 encreuant les dades del ministeri d'Economia i Hisenda i de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) sobre població. La reducció no arriba a la meitat, però s'hi acosta.

Així, si amb les dades del 2008, l'estadística mostrava un deute viu -comptant-hi els consorcis i empreses municipals- de 1.023 euros per habitant aquesta quantitat s'ha reduït ara fins als 632 euros, el 38,2% menys

L'encreuament de dades fet per aquest diari mostra una tendència sostingudament a la baixa, entre el 2008 i el 2018.

Així, el 2010 eren 1.013 euros, el 2016, 969, i el 2017, 829.

Aquesta progressió a la baixa de la capital del Bages contrasta amb el fet que, per exemple, Reus en comptes de reduir l'endeutament viu per habitant l'ha incrementat notablement. Dels 1.099 euros per ciutadà del 2008 ha passat a 1.608 el 2018.

Un altre fenomen a tenir en compte és que el deute viu per capita que tenen les ciutats que ara en tenen més que Manresa no supera el que tenia la ciutat fa 10 anys.

O sigui, que Manresa partia de molt amunt el 2008, i altres ciutats catalanes de més de 50.000 habitants han pogut incrementar el seu endeutament sense passar-li al davant.

Altres han vist com creixia el seu nivell d'endeutament i han anat passant al davant de la capital del Bages, com és el cas de Tar-ragona, que en els cinc informes analitzats per aquest diari s'ha mantingut sempre entre les tres primeres posicions.